دولت جدید پشتیبان بخش خصوصی خواهد بود

رهبر رییس انبوه سازان –در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی آشپزخانه درمورد یکی از برنامه های آخوندی وزیر جدید راه و شهرسازی در مورد حمایت از تاسیس شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک به پیام ساختمان گفت

دولت-جدید-پشتیبان-بخش-خصوصی-خواهد-بود
رییس کانون سراسری انبوه سازان در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی آشپزخانه در مورد یکی از برنامه های آخوندی وزیر راه وشهرسازی دولت جدید با عنوان حمایت از تاسیس شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون به خبرنگار پیام ساختمان گفت : در دولت قبلی نیز توجه ویژه ای به مسکن شده است این دولت نیز با شعار تدبیر و امید می تواند راهگشای مشکلات مسکن باشد تفاوتی که بین تصمیمات این دولت با دولت قبلی است را می توان در این دانست که دولت جدید مسکن را منحصر به قشر کم درآمد نکرده است و قصد دارد با طرح های برنامه ریزی شده مسکن را برای دهک های مختلف تهیه کند.ایرج رهبر ادامه داد: ساخت شهرک های اقماری و شهرک های اجتماعی علاوه بر اینکه به کمک دولت برای پاسخ به تقاضای مسکن خواهد بود، به نوعی رقابت برای ساخت مسکن بهتر و با کیفیت را افزایش خواهد داد..وی درادامه افزود: تمام سعی ما این است که این شهرک ها در مناطقی که قیمت زمین مناسب است ساخته شود تا بتوانیم این مسکن ها را با قیمت مناسب به مردم عرضه کنیم .وی با بیان این مطلب که پیشنهاد ساخت شهرک های اقماری در دولت نهم و در زمان سعیدی کیا نیز ارائه شده بود و حتی 40تا 50 ارگان بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرده بودند اما به دلایلی راه به جایی نبرد، افزود: دولت جدید پشتیبانی کننده بخش خصوصی خواهد بود و مسیرهای مصوب برای شهرک سازی را تسهیل خواهد کرد، .
انتهای خبر/پ
×