کلیات بودجه 95 همراه با آمار و ارقام

کلیات-بودجه-95-همراه-با-آمار-و-ارقام
لایحه بودجه 1395 امروز یکشنبه با 22 تبصره همراه با لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 31 ماده از سوی رئیس‎ جمهور تقدیم مجلس شد. لایحه بوده سال آینده با رقمی معادل 952 هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سقف 837 هزار میلیارد تومانی سال جاری حدود 115 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به گفته حسن روحانی ، سهم نفت در بودجه سال آینده 25 درصد بوده و همچنان کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی ها را از عدم تحقق درآمدهای کشور حتی به نسبت کاهش سهم این درآمدها به همراه دارد. در حال حاضر، قیمت نفت در بازار منطقه حدود 27 دلار بوده، اما بنا به گفته سخنگوی دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده بین 40 دلار پیش بینی شده است. در ابن لایحه بودجه کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود 307 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم سهم بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان و سهم در آمدهای اختصاصی حدود 39.9 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از سویی دیگر سهم بودجه عمرانی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان تعیین شده است و در عین حال بالغ بر 197 هزار میلیارد تومان دیگر از مصارف بودجه 1395 به اعتبارات هزینه ای اختصاص داده شده است. همچنین از بودجه 952 هزار میلیاردی سال آینده نزدیک به 681 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است . غلاوه بر این در تبصره 14 بودجه سال 95 در خصوص هدفمندی یارانه ها آمده است که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می شود که در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت های کالا و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 400 و 80 هزار میلیارد ریال و در ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. لازم به ذکر است که لایحه بودجه سال 95در حالی به مجلس ارائه شده که سهم واگذاری دارایی سرمایه ای (نفت) در سال 94بالغ بر 56هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال 95 با رشد 17درصدی، 66هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین سایر منابع درآمدی برای سال 95 حدود 201هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در سال گذشته 180هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که از رشد 12.22درصدی حکایت دارد. همچنین نرخ دلار نیز در بودجه سال جاری( بودجه سال 94) 2850تومان در نظر گفته شده بود که در بودجه سال آینده این رقم 2997 تومان تعیین شده است که نسبت به سال قبل خود 5درصد رشد داشته است. تملک و دارایی های سرمایه ای (عمرانی ) نسبت به بودجه سال 94چیزی در حدود 12.2درصد رشد داشته است چنانچه در بودجه 94 این رقم 50هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در بودجه سال 95این رقم بالغ بر 57هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است. البته حقوق کارمندان دولت با 2درصد کاهش در این بودجه سال 95در حدود 12درصد درنظر گرفته شده است و این درحالی است که در بودجه سال 94 این سهم 14 درصد بوده است. سهم مالیات نیز با 13درصد رشد به 85هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در بودجه سال 94چیزی در حدود 75هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود . لایحه بودجه کل کشور برای سال 95 بدون لایحه چند دوازدهمی درحالی به مجلس تقدیم شده که نمایندگان مجلس با استناد به آئین نامه داخلی مجلس معتقدند با توجه به تاخیر 42 روزه دولت و عدم تعیین تکلیف برنامه ششم، دولت باید لایحه دو دوازدهم برای اداره کشور در دو ماه اول سال را ارائه کند و بعدا در فرصت مناسب لایحه بودجه 95 به تصویب برسد.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×