تقلید نادرست صنعتی سازی

استاد مهندسی سازه گفت: بسیاری از فناوری های نوین که در صنعت ساختمان ما استفاده می شود، با نمونه های اجرایی توسط کشور های توسعه یافته تفاوت زیادی دارد.

تقلید-نادرست-صنعتی-سازی
استاد مهندسی سازه گفت: بسیاری از فناوری های نوین که در صنعت ساختمان ما استفاده می شود، با نمونه های اجرایی توسط کشور های توسعه یافته تفاوت زیادی دارد. شهاب الدین ویسی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: در طول سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها خود را به عنوان صنعتی ساز به جامعه ساخت و ساز معرفی کرده اند در حالی که در بسیاری از مواقع سازه هایی که توسط این افراد ساخته می شود، به دلیل عدم رعایت الزامات و مقررات سنگین تر از روش های سنتی است. وی ادامه داد: صنعتی سازی در کشور ما به نوعی محدود به چند روش مشخص شده است و سایر تولید کنندگان و مجریان همین روش ها را ادامه می دهند. صنعتی سازی یک فرایند خلاقانه و حرکتی رو به جلوست. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: الزام سازندگان مسکن مهر به رعایت نوعی معماری با هویت ایرانی – اسلامی هزینه چندانی را بر سازندگان و انبوه سازان تحمیل نمی کند و لازم است آقای آخوندی به عنوان وزیری کار کشته فکری به حال هویت معماری کنند. ویسی در پایان گفت: در طرح مسکن مهر بسیاری از روش ها متناسب با برخی اقلیم ها نیست و باید در این مورد کارشناسی های لازم صورت بگیرد.
انتهای خبر/پ
×