ضمیمه تاسیسات دویست و چهل و هفتمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه-تاسیسات-دویست-و-چهل-و-هفتمین-شماره-هفته-نامه-پیام-ساختمان-منتشر-شد
آنچه در ضمیمه تاسیسات آخرین شماره هفته نامه پیام ساختمان در سال 94 می خوانید: -گام های استوار صنعت نفت - وزارت نیرو به دنبال درآمدهای میلیاردی - امنیت انرژی، دغدغه امروز کشور - اقتصاد سبز دوران پسا تحریم - رونمایی از کولرهای گازی کم مصرف در ایران - قانون نگهداری ساختمان در دست بازنگری به همراه تقویم سال 95 هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید
انتهای خبر/پ
×