بازدید امروز تا این لحظه 5328 بار

بی مهری بانک مسکن با مسکن مهری ها

بی-مهری-بانک-مسکن-با-مسکن-مهری-ها
دو روز پیش یعنی 16 اسفند 1394، مامورین دایره وصول مطالبات بانک مسکن شعبه پاکدشت، با حضور در مسکن مهر امام رضا (علیه السلام) پارچین، تعداد زیادی اخطاریه به ساکنین این شهرک تحویل دادند. مطابق سند این اخطاریه، واحد وصول مطالبات شعبه مسکن مهر پاکدشت، با استناد به بند سوم قرارداد فی مابین ساکنین مسکن های مهر و بانک مسکن، در اقدامی ساکنین این شهرک را به "خارج شدن وام آنها از طرح مسکن مهر" تهدید کرد. در ادامه، پیگیری و مراجعه حضوری خبرنگار ما به شعبه مذکور و مسئول دایره مطالبات مسئله را بغرنج تر کرد. مسئول دایره فوق الذکر با تایید مسئله تهدید بانک برای خروج از طرح وام مسکن مهر، که شامل سود 4% می شود، این موضوع را به مراجعین متذکر می شد که در صورت عدم تسویه معوقات، که بعضا برای برخی از مراجعین تنها شامل 500 هزار تومان بدهی (دو ماه قسط عقب مانده + دیرکرد) می شود، سود وام آنها به 18% افزایش یافته و سر و کارشان با مامورین حقوقی بانک خواهد بود. اگرچه برخوردهای اینچنینی چند سالی است که دامن این طرح و مردم مستضعف و محروم مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ را گرفته، اما صدور چنین اخطاریه، آن هم در وضعیتی که تنها چند روز از حماسه حضور مردم در انتخابات هفتم اسفند گذشته، نشان از بی سلیقگی و عدم اعمال ملاحظات لازم در برخورد با این طبقه دارد. بر اساس مشاهدات میدانی، وضعیت سخت معیشتی در مناطق حاشیه ای تهران و علی الخصوص شهرک مسکن امام رضا پارچین به گونه ای است که بسیاری از اهالی پس از مشاهده اخطاریه بانک مسکن، نسبت به این مسئله ابراز ناراحتی کرده اند. به جاست مسئولین محترم وزارت مسکن و شهرسازی، و علی الخصوص مسئولین بانک مسکن، به جای مزخرف خواندن طرح مسکن مهر، اندکی به شرایط ویژه این قشر از جامعه توجه کرده و فضای تلخ این قشر از جامعه را پیش از سال جدید به حالت بحرانی مبدل نسازند.
انتهای خبر/پ
×