روابط ایران و ترکیه سبب امنیت منطقه خواهد شد

روابط-ایران-و-ترکیه-سبب-امنیت-منطقه-خواهد-شد
جلال پور در همایش تجاری ایران و ترکیه که دیروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به اینکه بستر تحول ،خروج دولت از بنگاهداری و تقویت بنگاه های خصوصی است افزود: تولید مشترک دو طرف در خاک ترکیه خاک ایران و منطقه را به منظور گسترش امنیت و سودآوری مورد تاکید قرار می دهم و لازمه حرکت در این مسیر طراحی ساختار تجارت آزاد بین دو کشور است.وی ادامه داد: راهکار عملی من آن است که ما همکاری مشترک بنگاه های دو طرف را در خاک خودمان و در کشورهای منطقه گسترش دهیم، عراقی ها، افغان ها و عرب ها باید ببینند ایرانی ها و ترک ها دست در دست یکدیگر کار می کنند، می سازند، شکوفایی و نشاط و ثروت می آفرینند.وی تصریح کرد: من گمان می کنم بخش خصوصی، کارآفرینان و اهالی کسب و کار در سرتاسر خاورمیانه از مصر تا پاکستان و از خلیج فارس تا شمال آفریقا همه و همه از این ایده حمایت می کنند.جلال پور در ادامه گفت: در طول تاریخ، آناتولی همیشه خواستگاه دو الهه زندگی بخش دجله و فرات بوده است. این دو رود، پیام زندگی، نشاط و خرمی اهالی آناتولی را در پهنه ای وسیع به مردم ترکیه، عراق و شامات و حتی به اهالی خوزستان می رساندند.وی افزود: امروز با اضافه برداشت آب از دجله و فرات در سرتاسر مسیرش تا خلیج فارس، منطقه آبریز عظیم دجله و فرات در فرودست دچار کم آبی شدید و آلودگی شده است.جلال پور گفت: این کم آبی سبب خشک شدن تالاب های عظیم و تاریخی عراق و سوریه و بروز پدیده ویرانگر ریزگردها در ابعادی غیرقابل باور شده است.رئیس اتاق ایران گفت: استاندارد زندگی در پهنه وسیعی از فلات ایران برای انسان، حیوان و گیاه در حال افول است؛ ریزگردها بزرگترین تهدید بهداشتی ایران و عراق در ربع قرن آتی است؛ این سبب مهاجرت وسیع، فقر و گسترش خشونت در منطقه خواهد بود.وی خطاب به داووداغلو گفت: تقاضای من، توجه دولت شما به این مساله و یافتن راهکارهای مناسب برای بازگشت هوای سالم و مهارت دیو ریزگرد و عواقب شوم آن در منطقه است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: سرنوشت ما و ترکیه به هم تنیده است؛ فرض خوشبختی یکی در کنار گرفتاری دیگری واقع بینانه نیست؛ آینده مشترکمان را باید با هم بسازیم، به هم اعتماد کنیم و بلندنظر باشیم.جلال پور گفت: ما در بزنگاه، حامی بین زندگی در یک منطقه آشوب زده و سیاه از یک سو و یا زندگی مرفه، شاد و با عزت در منطقه ای شکوفا، بافرهنگ و انسان پرور ایستاده ایم.
انتهای خبر/پ
×