رسیدگی به پرونده های معوقه حوزه املاک در استان تهران

رسیدگی-به-پرونده-های-معوقه-حوزه-املاک-در-استان-تهران
مهدی نور محمدی سرپرست اداره املاک و بانک زمین راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: هدف کوتاه مدت, رسیدگی به پرونده های جاری و تعیین تکلیف آنها در سطوح کارشناسی حوزه املاک بوده و هدف بلند مدت افزایش ظرفیت و توان نیروی انسانی(نیروسازی)؛ ارتقاء بهره وری اداره کل جهت نیل به چشم انداز تعریف شده و حصول رضایت شهروندان استان تهران است. وی از کارشناسان املاک این اداره کل چه در ستاد و چه در 16 شهرستان تابعه خواست تا با مرور مجدد قوانین سابق و بخشنامه های اخیر و اشرافیت کامل نسبت به آنها و اجرای سریع و با دقت قوانین از بلاتکلیفی شهروندان تهرانی کاسته و موجبات رضایت آنها را فراهم نمایند. وی درباره برگزاری دوره آموزشی املاک و بانک زمین برای 26 نفر از کارشناسان این حوزه در هفته گذشته گفت: کانون بحث در دوره مذکور موضوعات مرور قوانین و آئین نامه های اجرایی،قانون لغو مالکیت اراضی موات و کیفیت عمران آن،قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعطای نصاب مالکانه،معوض املاک و نحوه احراز شرایط دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات بوده است.
انتهای خبر/پ
×