خیز بحران کم آبی بسوی نبود آب سالم

کمبود آب خیلی خبر خوشی بود، حالا کمبود آب سالم هم به آن اضافه شد! این خبری است که اداره آب و فاضلاب آن را تأیید می کند.

خیز-بحران-کم-آبی-بسوی-نبود-آب-سالم
کمبود آب خیلی خبر خوشی بود، حالا کمبود آب سالم هم به آن اضافه شد! این خبری است که اداره آب و فاضلاب آن را تأیید می کند. به گزارش پیام ساختمان، خسرو ارتقایی در دومین نشست کارگروه های اجرایی نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب، گفت: محدودیت های کمی و کیفی منابع آب در استان تهران و به ویژه شهر تهران باعث ایجاد شرایط ویژه ای در این منطقه شده و از طرف دیگر تراکم جمعیت و مرکزیت سیاسی اقتصادی کشور در این منطقه ضرورت حفاظت از منابع موجود را چندین برابر کرده است. وی ادامه داد: شرایط خاص شهر تهران با حدود 800 متر اختلاف ارتفاع بین نقاط شمال و جنوب آن و متوسط ریزش های جوی 142 میلی متر و سرانه 215 مترمکعب آب تجدیدشونده شرایط محدودتری برای تأمین آب شرب ایجاد کرده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران خاطرنشان کرد: میزان آب شرب تأمین شده در سال 94 حدود 1100 میلیون مترمکعب یا به عبارتی حدود 36 مترمکعب در ثانیه است که وظیفه ما در تأمین کمیت آن و حفظ کیفیت شرب را چندین برابر می کند. ارتقایی ادامه داد: ضمن اینکه کمبود آب سالم برای شهر تهران در سال 1404، مسئله جدی بوده و حفظ کیفیت منابع موجود نیز اهمیت بسزای دارد، بنابراین سدهای تأمین کننده آب شرب و منابع آب زیرزمینی در معرض تهدید انواع آلاینده ها قرارگرفته اند. وی اضافه کرد: حجم و نوع آلودگی های آب های فوق به گونه ای است که علیرغم فعالیت های گسترده این شرکت در جهت حفظ کیفیت آب شاخص های محاسباتی طی 10 سال روند کاهش داشته و به عبارتی روند افزایش آلاینده ها نشانگر این است که مدیریت کیفی منابع آب نیازمند سازمان دهی، برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه بر حوضه های آبریز و آبخوان های آبرفتی است. مدیرعامل شرکت منطقه ای آب تهران ادامه داد: پس روند موجود که خود حاکی از نابسامانی کنترل آلاینده ها است، اقدامات جزیره ای دستگاه های اجرایی بوده بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح حفظ محیط زیست کشور بدیهی است عدم کنترل نوع سموم به کاررفته در کشاورزی فاضلاب های تصفیه نشده صنعتی و حجم زیاد فاضلاب های انسانی باعث تنوع آلودگی های منابع آب و کاهش کارایی تصفیه خانه های آب موجود خواهد بود. ارتقایی گفت: آسیب شناسی های انجام شده در سال 78، با توجه به وجود خشکسالی و مصوبات لازم در قالب 11 بند راهکارهای کوتاه مدت و 11 بند راهکارهای بلند مدت به تصویب برسد. وی افزود: اگرچه روح حاکم بر این مصوبات در مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز است، ولی عملا محوری که برای این مدیریت در نظر گرفته شد ساختار فنی لازم را نداشته و اثربخشی لازم را ایجاد نکرد. به طوری که مجددا و به دلیل اهمیت موضوع شورای مصوبات جدیدی در مردادماه امسال برای حفظ کیفیت آب شرب شهر تهران تصویب کرد. ارتقایی خاطرنشان کرد: مسئولین کشور به این نتیجه رسیده اند که حفظ کیفیت منابع آب به خصوص آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از حالت منطقه ای به ملی تبدیل شده است و وزارت نیرو طبق ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب اگرچه وظیفه ای در حفظ کیفیت و جلوگیری از آلودگی آن ندارد، ولی به دلیل مسائلی که آلاینده ها در فرایند تأمین آب ایجاد می کنند وظیفه خطیری در حفظ آنها دارد.
انتهای خبر/پ
×