مخالفت فرابورس با ایجاد محدودیت های جدید در معامله اوراق مسکن

مخالفت-فرابورس-با-ایجاد-محدودیت-های-جدید-در-معامله-اوراق-مسکن
علیرضا توکلی کاشی درباره افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار کرد: قیمت فعلی اوراق تسهیلات مسکن یک قیمت تعادلی است به این دلیل که ما پدیده ای به نام صف خرید یا صف فروش برای اوراق تسهیلات نداریم. اوراق تسهیلات همواره در هر قیمتی که قرار داشته باشد، عده ای متقاضی خرید اوراق و عده ای هم متقاضی فروش اوراق تسهیلات مسکن هستند. رئیس اداره ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران ادامه داد: در حال حاضر افزایش قیمت اوراق، در خصوص تسهیلات 70 میلیون تومانی مسکن رخ داده که ما در فرابورس به آنها نماد «تسه 9408» اطلاق می کنیم. قیمت اوراقِ متعلق به تسهیلات 70 میلیون تومانی، 10 تا 15 هزار تومان از اوراق تسهیلاتِ متعلق به وام 45 میلیون تومانیِ مسکن گران تر است. بنابراین بازار خود را به تعادل می رساند و اگر فرابورس محدودیت های خرید و فروش اوراق تسهیلات را بیشتر کند، تنها اتفاقی که می افتد تأخیر زمانی رسیدن بازار به تعادل است؛ به همین دلیل کارشناسان بازار سرمایه و بالتبع مدیران فرابورس با ایجاد محدودیت های بیشتر در خرید و فروش اوراق مخالفند. وی با تأکید بر اینکه از نظر فرابورس افزایش قیمت اوراق، اتفاق خاص و مهمی نیست که بخواهیم برای خرید و فروش این برگه ها محدودیت جدید قرار دهیم، گفت: اگر بازار مسکن رونق یابد، بازار معاملات اوراق تسهیلات نیز رونق می یابد. توکلی تأکید کرد: دلیل اصلی کاهش و افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، افزایش و کاهش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک مسکن و نرخ تسهیلات در شبکه بانکی است. در حال حاضر این اختلاف در حدود 6 درصد است؛ کسانی که از بانک مسکن وام می گیرند، آن را با نرخ سود 18 و نیم درصد بازپرداخت می کنند و کسانی که از سایر بانک ها وام می گیرند باید این تسهیلات را با نرخ سود 24 درصد بازپس دهند. بنابراین اگر این فاصله کمتر شود، قیمت اوراق نیز کمتر شده و مردم بیشتر سود می کنند.
انتهای خبر/پ
×