اقتصاد و مسکن

چند قدم تا صنعتی شدن

یکی از مهم ترین نیازهای افراد جامعه تأمین مسکن بوده و پیش از آن بهبود توان مالی و درآمد هر فرد است که رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی جامعه دارد؛ بنابراین قبل از هر چیز دولت ها باید به فکر اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی باشند.

چند-قدم-تا-صنعتی-شدن
یکی از مهم ترین نیازهای افراد جامعه تأمین مسکنبوده و پیش از آن بهبود توان مالی و درآمد هر فرد است که رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادیجامعهدارد؛ بنابراین قبل از هر چیز دولت ها باید به فکر اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی باشند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت های بی پایان، گسترش و توسعه شهر و شهرنشینی نیز معضل قابل توجهی است و برنامه ریزی های کارشناسی شده مسئولان و مدیران مرتبط را می طلبد. این برنامه ریزی و استراتژی باید به گونه ای باشد تا شرایط مساعدی برای قشر کم درآمد و جوان به وجود آورده و رضایتمندی و انگیزه به زندگی را افزایش دهد؛ ازاین رو با طرح این موارد بادکتر رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در زمینه اقتصاد و مسکن به گفتگو نشستیم؛ نکاتی را که در زیر می خوانید نتیجه تحلیل و بررسی وی است:وظیفه دولت در تأمین مسکنرزاقی مشکل مسکن را این طور مطرح کرد:ابتدا باید آسیب شناسی کرد که امروز مشکل مسکن چیست و چرا به اندازه کافی تولید نمی شود؟ از سوی دیگر با توجه به رکود فعلی مسکن، مردم قدرت خرید نداشته و کم درآمدند. طبق آمار رسمی حدود 20 تا30 میلیون نفر از افراد جامعه کم درآمدند؛ بنابراین تولید مسکن باید متناسب با این دیدگاهانجام شود. طبق آمار مرکز شورای عالی کار، 70 درصد از حقوق بگیران زیر خط فقرند، پس می توان گفت گستردگی فقر در تمام بخش ها وجود دارد.وی در ادامه افزود: طبق اصل 43 قانون اساسی، وظیفه دولت اشتغال زایی، تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت، بیمه و آموزش برای تمام آحاد مردم است. در کشور ما طبق آمار، 6 میلیون نفر مستأجرند؛ بخشی از این تعداد توان پرداخت اجاره بها را ندارند وبخشی دیگر نیمی از درآمد ماهانه خود را به اجاره بها اختصاص می دهند. وجود بیش از یک میلیون خانه خالی نیز حاکی از آن است که بخش عمده ای از هم وطنان ما قادر به خرید و تأمین مسکن نیستند.رزاقی اظهار داشت: به تازگی فراهم شدن تسهیلات و افزایش مبلغ وام مطرح شده که در مرحله اجرا استقبال خوبی از آن نشد و برای اقشار کم درآمد کارایی نداشت؛ بنابراین باید مسکن ارزان قیمت و غیرقابل فروش در اختیار مردم قرار بگیرد و برای حل چنین مشکلی، مانند کشورهای انگلستان و آمریکا عمل کرده، دولت 80 درصد مالیات اخذ کند تا عملا فروشی صورت نگیرد.
انتهای خبر/پ
×