تعاونی مسکن ایران یک قرن عقب تر از جهان

تعاونی-مسکن-ایران-یک-قرن-عقب-تر-از-جهان
حامد مظاهریان درباره نقش تعاونی های مسکن در ساخت و توسعه صنعت ساختمان اظهار کرد: با توجه به اینکه مسکن کالای گرانی محسوب می شود نحوه تأمین مالی آن هم باید به روش هایی باشد که مردم بتوانند قدرت خرید و فروش آن را پیدا کنند. یکی از تجربه های تأمین مالی مسکن در دنیا، تعاونی مسکن است که نخستین تعاونی مسکن، 165 سال پیش و در سال 1850 در دانمارک شکل گرفت. پس از آن در کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد هم تعاونی های مسکن تشکیل شدند. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کشور خودمان نخستین شرکت تعاونی مسکن در سال 1331 از سوی کارکنان و کارگران شرکت نفت تشکیل شد. این موضوع نشان می دهد که فاصله زمانی ایجاد تعاونی مسکن در ایران با اولین تعاونی مسکن در دنیا 100 سال است؛ به این معنا که ما یک قرن از جهان در زمینه تشکیل تعاونی مسکن عقب تریم. وی با بیان اینکه رشد تعاونی های مسکن در ایران به بعد از انقلاب مربوط می شود، گفت: تا سال 1357 در ایران تنها 676 شرکت تعاونی مسکن داشته ایم؛ اما در سال 90 تعداد تعاونی های مسکن کشورمان به 12 هزار و 600 واحد رسید؛ یعنی در سه دهه 21 برابر شد. مظاهریان درباره کامیابی ها و ناکامی های تعاونی های مسکن در این سه دهه بیان کرد: در برنامه نخست توسعه، تعاونی های مسکن توانستند به 60 درصد هدف گذاری ها در خصوص تولید مسکن دست یابند؛ در برنامه دوم توسعه نیز تعاونی های مسکن توانستند به 50 درصد برنامه های از پیش طراحی شده برسند. این نقش در برنامه سوم به 15 درصد کاهش یافت؛ در برنامه های چهارم و پنجم نیز با توجه به طرح گسترده مسکن مهر، نقش تعاونی های مسکن در ساخت واحدهای مسکونی تحت پوشش این طرح، به 25 درصد رسید. بنابرین تجربه بسیار گسترده ای از تعاونی مسکن در ایران داریم و همه مردم از این نهادهای اقتصادی درک واحدی دارند. وی با بیان اینکه ضعف ها و قوت های تعاونی مسکن در ایران مشخص است، تصریح کرد: نباید نقش تعاونی ها را در بخش مسکن کشور نادیده گرفتچرا که صدها هزار نفر در دهه های اخیر از این طریق خانه دار شده اند، بلکه کار منطقی آن است که با رفع ضعف ها به تقویت آنها کمک کنیم. البته تعاونی ها تنها راه خانه دار شدن نیستند؛ ولی این تشکل ها می توانند به ساماندهی وضع نامنظم بازار مسکن کمک کنند؛ دلیل آن نیز داشتن شناخت اعضای تعاونی ها نسبت به یکدیگر است. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که «نقاط ضعف تعاونی های مسکن را چه موضوع هایی می دانید؟» گفت: بیشترین مشکل تعاونی های مسکن، بی دانشی و بی تجربگی برخی اعضا در مسایلگوناگون اجرایی اعم از دانش فنی و تخصصی ساخت و ساز، مباحث حقوقی، اقتصاد و بازار مسکن، عدم آشنایی با نظامات بانکی و تأمین مالی و ... است. ما قصد داریم به این شرکت ها مشاوره هایی در این زمینه ها ارائه دهیم تا کیفیت فرآیند تولید ساختمان تعاونی ساز در کشور ارتقا یابد. وی درباره تخلفات صورت گرفته از سوی تعاونی های مسکن مجری طرح مسکن مهر در دولت قبل اظهار داشت: بیشترین تخلفات در تعاونی های مسکن، مربوط به طرح مسکن مهر در دولت قبل بود؛ در آن دوره تعاونی هایی که تشکیل می شد، واقعی نبودند؛ به این معنا که افرادی که دور هم جمع می شدند از یکدیگر شناختی نداشتند. بلکه افرادی که ثبت نام کرده بودند، به ترتیب شماره پرونده و بدون نظرخواهی، در تعاونی های مسکن غیرواقعی قرار داده می شدند. این وضعیت، بدترین تجربه تعاونی مسکن در ایران بود. در حالی که تعاونی مجموعه ای از افرادی است که همدیگر را می شناسند و نوعی سیستم خودکنترلی را در بالای سرشان می بینند؛ ولی در تعاونی های غیر واقعی مسکن مهر در دولت قبل به دلیل تعداد زیاد اعضا و ناشناس بودنشان نسبت به هم، این نوع سیستم وجود نداشت که سبب بروز تخلفاتی در آنها شده بود.
انتهای خبر/پ
×