دویست و چهل و چهارمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

دویست-و-چهل-و-چهارمین-شماره-پیام-ساختمان-منتشر-شد
آنچه در ضمیمه اصلی هفته نامه پیام ساختمان می خوانید:سال 95 بهترین فرصت سرمایه گذاری در مسکن انتخابات از منظر فعالان ساختمانی انتخابات و آینده ساخت و ساز کالا شدن انسان در مسکن مهر قفسم آرزوست حساسیت جامعه از بین رفته است کاهش اختیارات شهردار تهران استقبال از معاملات فرابورس فروش لیزینگی، واقعیت یا رویاپردازی؟ هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید
انتهای خبر/پ
×