انتخابات و آینده ساخت و ساز

کمتر از یک هفته دیگر بزرگ ترین رویداد سیاسی کشور روی می دهد و مردم برای انتخابات مجلس بار دیگر پای صندوق های رأی خواهند رفت.

انتخابات-و-آینده-ساخت-و-ساز
کمتر از یک هفته دیگر بزرگ ترین رویداد سیاسی کشور روی می دهد و مردم برای انتخابات مجلس بار دیگر پای صندوق های رأی خواهند رفت. به گزارش پیام ساختمان، اقتصاد و به ویژه صنعت ساختمان هم مانند بسیاری از کشورهای جهان تابعی از تغییرات سیاسی خود می شود. در همین راستا بازار مسکن نیز از متغیرهای سیاسی و اقتصادی جامعه مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می گیرد. اما برگزاری انتخابات مجلس و ترکیب نمایندگانی که در کمیسیون عمران بر سر کار خواهند آمد، چه تأثیری بر عرصه ساخت وساز خواهد گذاشت و آیا فضای صنعت ساختمان از انتخابات مجلس تأثیر می پذیرد؟ صاحب نظران حوزه مسکن و ساخت وساز معتقدند، انتخابات مجلس و ترکیب آن بر این صنعت تأثیر می گذارد، به این دلیل که اصولا بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط در فضایی مانند ایران که اقتصاد سیاسی آن پررنگ است، بیشتر دیده می شود...انتخابات مجلس دهم در شرایطی برگزار می شود که صنعت ساختمان در رکود به سر می برد و طبیعی است زمان بیشتری لازم است تا برجام تأثیر خود را بر بدنه این صنعت و به طورکلی اقتصادمان نشان دهد؛ بنابراین می توان انتخابات مجلس دهم در اسفندماه را انتخاباتی سیاسی- اقتصادی دانست.بااین حال، همسو شدن سیاست های مجلس به ویژه کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی برای رسیدن به اهداف بزرگ این صنعت می تواند رهاوردهای کلانی برای فعالان این صنعت و مردم به همراه داشته باشد. ادامه این گزارش را در شماره 244 نشریه پیام ساختمان بخوانید.
انتهای خبر/پ
×