بازار مسکن بر لبه تیغ

قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.

بازار-مسکن-بر-لبه-تیغ
قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.به گزارش پیام ساختمان به نقل از صندوق بین المللی پول، قیمت مسکن در 75 درصد کشورهای جهان در سال 2015 افزایش یافت و در سه ماهه سوم همین سال قیمت مسکن در قطر 23 درصد رشد داشته که بالاترین رشد قیمت مسکن در جهان بوده است.شاخص جهانی قیمت مسکن در طی 16 دورهگذشته همواره در حال رشد بوده است. هرچند روند افزایش شاخص جهانی قیمت مسکن در کشورهای مختلف متفاوت است، اما قیمت ها به طورکلی در بسیاری از کشورهای جهان صعودی است.به علاوه، وقتی قیمت های سال 2015 را با قیمت های سال 2009 یعنی سال اوج بحران مالی جهانی مقایسه کنیم، شاهد یک تغییر روند واضح هستیم. به ویژه سهم کشورهای مواجه با افزایش قیمت مسکن از 24 درصد در سال 2009 به 75 درصد در سال 2015 رسیده است. همچنین سهم کشورهایی که شاهد افت قیمت مسکن هستند از 76 درصد در سال 2009 به 25 درصد در سال 2015 رسیده است.روند رشد اقتصاد جهانی مسکنباید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصاد جهانی به خصوص در بازارهای نوظهور اخیرا کند شده است؛ بنابراین رصد آمارهای بخش مسکن در دوره های سه ماهه آینده برای تعیین تأثیر روند رشد اقتصاد جهانی بر قیمت جهانی مسکن مهم خواهد بود...ادامه این گزارش را در نشریه شماره 243 پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×