رکود عمیق اقتصادی با رشد منفی 25 درصد صنعت

رکود-عمیق-اقتصادی-با-رشد-منفی-25-درصد-صنعت
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منفی 24.8درصد بوده است، گفت: این رقم در 9ماهه سال جاری نیز منفی 11.94درصد است. مسعود خوانساری صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز سال جاری در مقایسه با فصل سوم سال گذشته منفی 24.8 و رشد شاخص صنعتی در 9ماهه سال جاری در مقایسه با مشابه سال گذشته منفی 11.94 درصد بوده است. وی افزود: رشد فروش واحدهای صنعتی در فصل سوم سال 94 (پاییز) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی 19 درصد بوده است همچنین در یک سال گذشته تمام بخش های صنعتی کشور غیر از صنایع دارویی و غذایی رشد منفی داشته است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از آمارهای نگران کننده موجود کاهش واردات کالاهای اساسی است که این امر نقش تأمین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع را دارد. خوانساری تصریح کرد: در پاییز سال 93 تا پاییز سال 94 با توجه به آثار کاهش ورود کالاهای مصرفی صنایع نمی توان انتظار رشد صنعتی را در سال 94 پیش بینی کرد. وی گفت: استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی منجر به تعمیق رکود شده و لازم است که راهکارها و سیاستگذاری های ویژه ای برای خروج از رکود صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به شرایطی که ناشی از رکود و کاهش درآمد افراد در کشور مشاهده می شود یکی از راهکارهای ابتدایی و مناسب در شرایط فعلی تحریک تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی است. خوانساری افزود: با توجه به اینکه در یک سال گذشته رشد اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی منفی بوده است و امکان رشد اقتصادی نداریم تنها بهترین راه تقویت صادرات است و انجام اموری که به تحقق این امر کمک می کند.
انتهای خبر/پ
×