بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن دراین باره می گوید: افزایش معاملات اوراق مسکن به دلیل افزایش مبلغ وام نیست بلکه به خاطر فضای ذهنی ایجاد شده و امیدواری برای بازار آینده است. آنچه مسلم است اینکه منبعی برای تزریق مالی اعلام نشده، اجرای پروژه صورت نگرفته و بودجه فعالیتی از خود نشان نداده است؛ همچنین وامی پرداخت نشده است که ما انتظار داشته باشیم به این سرعت در عرض چند روز شاهد تغییر و شوک در بازار باشیم.

سرانجام سرمایه های سرگردان در بورس

به گفته کارشناسان، با افزایش قیمت این اوراق در فرابورس نرخ بهره مؤثر این اوراق نیز افزایش می یابد.

سرانجام-سرمایه-های-سرگردان-در-بورس
در روزهای اخیر خبرها حاکی از این است که با آغاز طرح پرداخت وام مسکن تا 80 میلیون تومان، قیمت هر برگ از این اوراقبا افزایش در فرابورس مواجه و افزایش قیمت این اوراق همراه با افزایش تقاضا بوده است. به نظر می رسد تحرک تازه ای از سوی متقاضیان برای خرید مسکن آغاز شده است و طبق آمار های فرابورس، بیش از 95درصد از متقاضیان اوراق تسهیلات مسکن، متقاضیان واقعی خرید مسکن بوده و در تلاشند با دریافت وام، خانه بخرند.بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن دراین باره می گوید: افزایش معاملات اوراق مسکن به دلیل افزایش مبلغ وام نیست بلکه به خاطر فضای ذهنی ایجاد شده و امیدواری برای بازار آینده است. آنچه مسلم است اینکه منبعی برای تزریق مالی اعلام نشده، اجرای پروژه صورت نگرفته و بودجه فعالیتی از خود نشان نداده است؛ همچنین وامی پرداخت نشده است که ما انتظار داشته باشیم به این سرعت در عرض چند روز شاهد تغییر و شوک در بازار باشیم.ادامه این مطلب را در شماره 241 نشریه پیام ساختمان بخوانید.
انتهای خبر/پ
×