تولیدکنندگان داخلی را رها نکنیم

تولیدکنندگان-داخلی-را-رها-نکنیم
سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس درحاشیه نمایشگاه بیمارستان سازی؛ از همت تولیدکنندگان داخلی در دوران تحریم به خبرنگار ما گفت: صنایع و تولید کنندگان داخلی کشور در دوران تحریم جور کشیدند و رشد تولیدی را حفظ کردند. در حال حاضر که در دوره گذار و پساتحریم هستیم باید دقت شود تا تولیدکنندگان داخلی خود را رها نکنیم و اجازه ندهیم کسانی که در دوران محرومیت ما در کشور سرمایه گذاری و بستری برای تامین نیازمندی ها فراهم کردند، امروز با باز شدن درها به روی کالاهای خارجی، همت تولیدکنندگان داخلی فراموش نشود، بلکه باید از آنها حمایت و پشتیبانی شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سرمایه خارجی برای ما اولویت دارد تا حمایت از تولیدکننده داخلی بهتر و بیشتر صورت بگیرد. ما باید از سرمایه گذار خارجی به نفع تولیدکننده داخلی در بخش های مختلف استفاده کنیم. هاشمی ادامه داد: صنعت ساختمان 30 درصد از اقتصاد کشور را شامل می شود و در این صنعت اشتغالزایی زیادی وجود دارد و باید حمایت شود. هاشمی بازار اقتصادی بعد از لغو تحریها را ارزیابی کرد و گفت: اگر واردات کنترل و از صادرات حمایت شود کما فی سابق می توانیم رشد خوب اقتصادی را شاهد باشیم.
انتهای خبر/پ
×