شرایط بانکی و ارزی بعد از یک تحریم استثنایی

تابلوهای ورود ممنوع پایین آمد

شرایط-بانکی-و-ارزی-بعد-از-یک-تحریم-استثنایی
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با اجرای برجام و لغو تحریم ها ضمن ارائه توضیحاتی درباره شرایط سخت نظام بانکی در دوران 9 ساله تحریم، به تشریح دستاوردهای ناشی از مذاکرات هسته ای در حوزه بانکی و ارزی پرداخت و اعلام کرد که با رهایی بانک مرکزی از یک تحریم استثنایی، از این پس تابلوهای ورود ممنوع در فضای بین الملل پایین آمده و راه برای مذاکره باز است. با بسته شدن پرونده " pmd " و به دنبال آن قطعی شدن لغو تحریم ها با اجرای برجام، بی تردید یکی از ذینفعان بزرگ این مذاکرات و حذف تحریم ها شبکه بانکی است که در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر محدودیت های بین المللی قرار گرفت و هزینه ها و فشارهای قابل توجهی را تحمل کرده و در نهایت فعالان اقتصادی نیز تحت الشعاع آن قرار گرفتند. این در حالی است که در شرایط پیش رو و در فضایی که محدودیتهای گذشته وجود ندارد و دست بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی برای فعالیت در حوزه خارجی باز شده است ، نحوه استفاده از دستاوردهای ناشی از مذاکرات هسته ای و حرکت بانکها در این محیط مورد توجه خواهد بود. موضوعی که حسین یعقوبی میاب-مدیرکل بین الملل بانک مرکزی- به تشریح آن پرداخت. آنطور این مقام بانک مرکزی عنوان کرده است با اجرایی شدن برجام تمام تحریم های مالی از جانب اتحادیه اروپا لغو و دسترسی به منابع ارزی ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر می شود. تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی و افرادی که از لیست های تحریم خارج شده اند، آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد.مشارکت و روابط کارگزاری بانکی فیمابین بانک های ایرانی و خارجی گسترش می یابد و فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی انجام می شود. همچنین شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند شد و بانک های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز متقابلاً مجاز به این نوع فعالیت ها می شوند. بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالی و بانکی شامل کمک های فنی، آموزشی، بیمه، بیمه اتکایی، حمل ونقل، واسطه گری و هر گونه خدماتی که به طور متعارف برای انجام این فعالیت ها لازم است، برای نظام بانکی مهیا خواهد شد. همچنین تحریم های مرتبط با طلا و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×