سرانجام برجام:

دیوار تحریم فرو ریخت

ایران، پرجمدار دیپلماسی مذاکره و گفتگوست

دیوار-تحریم-فرو-ریخت
اینک، مردم ایران مفتخر به پیروزی بزرگی هستند که نه فقط حاصل پایان تحریم ها و شکست حصر اقتصادی، که از آن مهمتر، نشان فرهنگ و تمدن مردمی است که سال هاست بنا به ادعای برخی از کشورها متهم به تهجر و نقض حقوق بشرند. امروز ایران، بر بلندای افتخاری ایستاده است که به آن « دیپلماسی مذاکره و گفتگو» می گویند. دیپلماسی که قادر است پیچیده ترین مشکلات سیاسی و اقتصادی دنیا را از راه گفتگو حل، و مصالحه را جایگزین جنگ کند. راه سومی که نه زیر سایه خفت وخاری می ماند و نه برای اثبات حقانیتش دست به اسلحه می برد. دیپلماسی که توانست با اثبات کارآیی خود ، دنیا را جای بهتری برای زندگی و سیاست را واژه دلپذیرتری برای مردم کند. بی تردید، لبخندی که امروز بر لبان مردم ایران نشسته است، حاصل ساعات و دقایق بی شمار و دلهره آوری است که پای این کارزار طی شد تا اختلافاتی که ایران را به پای دالان جنگ سوق می داد به شاهراه صلح برسد.شاهراهی که هیچ بعید نبود با مکر بدخواهان و طالبان تقابل و نزاع به بن بستی برسد که نتیجه ای جز ویرانی و انزوای بیشتر سرزمینمان نداشت. حالا به نظر می رسد پس از این اتفاق میمون و مبارک، مردم با همدلی بیشتری کنار دولت و رهبری می ایستند. صبورتر از قبل و امیدوارتر از دیروز برای حل تمامی مشکلات اقتصادی و معیشتی خود با دولت همدلی و همراهی می کنند و مدیریت بحران را جایگزین تنش پذیری می کنند. حالا دیگر مردم هیچ کجای دنیا ، با هیچ فرهنگ و هیچ ملیت و هیچ مذهبی نمی توانند مردم ایران را متهم به تهجر و جنگ طلبی و تولید صلاح هسته ای کنند. حالا این ایران است که پیروز و سرافراز از مسیر پر نشیب و فراز مذاکرات هسته ای بیرون آمده و به تمام مردم دنیا ثابت کرده است که با تکیه به فرهنگ غنی و چندهزار ساله خود قادر است تنها با گفتگو و مذاکره مشکلات پیچیده خود را حل و علاوه بر تحصیل منافع ملی، صداقت خود را اثبات و از خود رفع اتهام کند. نشریه پیام ساختمان این پیروزی و افتخار بزرگ را به همه ملت ایران تبریک و تهنیت می گوید.
انتهای خبر/پ
×