بخش خصوصی به جای دولت و شهرداری در پروژه های ورزشی

گروه ساخت و ساز: دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با محوریت بررسی اقدامات وزارت ورزش و جوانان و شهرداری در ساخت ورزشگاه ها برگزار شد.

بخش-خصوصی-به-جای-دولت-و-شهرداری-در-پروژه-های-ورزشی
گروه ساخت و ساز: دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با محوریت بررسی اقدامات وزارت ورزش و جوانان و شهرداری در ساخت ورزشگاه ها برگزار شد.انتقاد به مجموعه ورزشی انقلاب و شیرودیبه گزارش پیام ساختمان محمدمهدی تندگویان، یکی از اعضای شورا به انتقاد از مغازه های اطراف ورزشگاه انقلاب پرداخت. عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: متأسفانه برخی از مغازه ها و فضاهای غیرمجاز در مجموعه ورزشی انقلاب ساخته شده است.بعد از مجموعه ورزشی انقلاب، حالا نوبت به انتقاد از مجموعه ورزشی شهید شیرودی رسیده است. در ادامه عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم مطالعات ترافیکی را در مورد ورزشگاه شیرودی انجام دهید، گفت: یکی از عمده ترین مشکلات برای احداث فضاهای ورزشی مربوط به تغییر کاربری ساختمان های مسکونی است که ما در این رابطه همکاری لازم را به وزارت ورزش و جوانان خواهیم داشت.دنیامالی افزود: اقدام دیگری که باید از طرف وزارت ورزش و جوانان صورت بگیرد، احداث ورزشگاه 40 هزار نفری برای بانوان در مجاورت ورزشگاه آزادی است. قطعا در این رابطه شهرداری و شورای شهر هم به دولت کمک خواهد کرد.پروژه های دولتی سه برابر گران تر از خصوصی هادر ادامه این جلسه محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید کار ها به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: تقریباً ساختمان هایی که دولت و شهرداری در زمینه ورزشی می سازد نسبت به بخش خصوصی 2 الی 3 برابر هزینه برتر است.شهرداری همکاری نمی کندهمچنین علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: باید باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شوند و اگر می خواهیم اماکن ورزشی افزایش پیدا کنند، باید مشارکت بخش خصوصی را به طور جدی پیگیری کنیم.وی اضافه کرد: شورا مصوبه ای برای تشویق بخش خصوصی به ساخت مجموعه های ورزشی گذراند اما متأسفانه شهرداری ها در این رابطه همکاری لازم را ندارند. معتقدم اگر بخش خصوصی مطلع شود که از 15 تا 20 درصد ورزشگاه هایی که احداث می کند، می تواند به طور رایگان استفاده تجاری کند، بیشتر به این بخش ورود کند.پاسخ وزیر ورزش به انتقاداتوزیر ورزش و جوانان در پاسخ به انتقادات برخی از اعضا در مورد مجموعه ورزشی انقلاب گفت: اقدام لازم برای جمع آوری مغازه ها و فضاها غیرورزشی صادر شده است.محمود گودرزی با انتقاد از مدیریت دولت گذشته هم اظهار داشت: برخی اقدامات در گذشته باعث شده تا شرایط امروز به وجود بیاید و ما امیدواریم این شرایط را بهبود ببخشیم.وی در ادامه با بیان اینکه بخش ورزش و جوانان تنها از وظایف وزارت و دولت نیست، تصریح کرد: 18 دستگاه به طور مستقیم و 6 یا 8 دستگاه به طور غیرمستقیم باید بر اساس قانون در ورزش همکاری کنند. وزارت ورزش و جوانان کمترین نقش را داراست.حاشیهاز دیگر موضوعاتی که بیش از اظهارات اعضا و وزیر ورزش و جوانان در فضای شورا سروصدا کرد، اقدام به خودسوزی یکی از شهروندان به دلیل بی توجهی شورا به مشکلاتش بود که پس از ریختن بنزین، حراست شورا مطلع شد و مانع از این فاجعه شد.
انتهای خبر/پ
×