دعوت مجلس از کمپین مهندسان

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی از پیگیری خواسته کمپین منع مهندسان دوشغله در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: اشکال اصلی نحوه تصمیم گیری در توزیع سهمیه نظارت و طراحی است، بعضا سهمیه ها میان کسانی توزیع می شود که شاید حق آنان نباشد یا میان خود توزیع می کنند که این امر ناعدالتی به وجود می آورد.

دعوت-مجلس-از-کمپین-مهندسان
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی از پیگیری خواسته کمپین منع مهندسان دوشغله در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: اشکال اصلی نحوه تصمیم گیری در توزیع سهمیه نظارت و طراحی است، بعضا سهمیه ها میان کسانی توزیع می شود که شاید حق آنان نباشد یا میان خود توزیع می کنند که این امر ناعدالتی به وجود می آورد.به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، سیداحسن علوی با بیان اینکه کارکنان وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری حق مهندسانی را که در پایه آنها قرار دارد ضایع می کنند، گفت: این اشکال بزرگی است و نسبت به آن گلایه مندم، باید توزیع سهمیه ها عادلانه و تحت کنترل جدی سازمان نظام مهندسی باشد.نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس اظهار داشت: کسی که در سازمان نظام مهندسی یا نهاد دیگری مسئولیتی دارد نباید پروژه های مهم را به خود اختصاص دهد و دیگرانی که در آن سازمان حضور ندارند از این پروژه ها محروم بمانند.علوی افزود: متأسفانه هیئت های مدیره سازمان های نظام مهندسی ها یا شهرداری ها سعی دارند امور را در ید قدرت خود بگیرند؛ بنابراین لازم است یک نظارت عالیه ای وجود داشته باشد که تشکیلات سازمان و شهرداری چطور این سهمیه ها را دریافت می کنند؟عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معتقدم حتما باید تشکلی با یاری سازمان نظام مهندسی به صورت دقیق وضعیت توزیع سهمیه ها را رصد کند.وی گفت: متأسفانه سال های اخیر صنعت ساختمان وضعیت رکودی را طی می کند، طبیعتا متخصصان مرتبط با آن بیکار شده و به مشاغل کاذب روی می آورند. ناعدالتی موجود هم ناشی از عدم همخوانی عرضه و تقاضا در این صنعت است که منجر به تضییع حقوق برخی دیگر شده است.این نماینده مجلس تأکید کرد: مهندسانی که جای دیگری شاغل نیستند باید از چندشغله ها تفکیک شده و در اولویت دریافت سهمیه قرار بگیرند که این اقدام نیازمند داشتن مدیریت عالی در فردی است که واقعا به عدالت معتقد باشد.علوی با اشاره به وجود نهادهای نظارتی همچون دادگستری ها، ثبت احوال و ... اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی می تواند از این نوع نهادها ناظر در اختیار بگیرد که از این مهندسان به درستی استفاده شود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فرصت ها به درستی میان متخصصان آن توزیع شود، گفت: لازم است مکاتبه ای با کمیسیون عمران مجلس انجام و در دستور کار قرار گیرد؛ به این ترتیب ما از سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها دعوت می کنیم تا طرح و دستورالعملی برای این مسئله تدوین کند.
انتهای خبر/پ
×