زخم عمیق سفته بازی بر بازار مسکن

زخم-عمیق-سفته-بازی-بر-بازار-مسکن
ادامه رکود در بازار مسکن اگرچه قیمت ها را ثابت و در پاره ای از مواقع کاهش داده است، اما گزارش ها حاکی است سفته بازی در بخش مسکن و ساختمان باعث شد قیمت مسکن در سال های 84 تا 92 در شهرها 800 درصد و اجاره بها 600 درصد افزایش یابد...ادامه این مطلب را در ضمیمه بازار ساختمان هفته نامه 238 پیام ساختمان بخوانید.
انتهای خبر/پ
×