اعلام حمایت اعضای شورای مرکزی کاردان های ساختمان از شیبانی

اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام کاردانی ساختمان طی نشستی با مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی حمایت خود را از اصلاحات شیوه نامه ممنوعیت ریاست همزمان یک نفر بر دو تشکل استانی و کشوری سازمان نظام کاردانی اعلام کردند.

اعلام-حمایت-اعضای-شورای-مرکزی-کاردان-های-ساختمان-از-شیبانی
اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام کاردانی ساختمان طی نشستی با مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی حمایت خود را از اصلاحات شیوه نامه ممنوعیت ریاست همزمان یک نفر بر دو تشکل استانی و کشوری سازمان نظام کاردانی اعلام کردند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان امروز با حضور در وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با منوچهر شیبانی اصل، ضمن دفاع از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در اصلاحات انجام گرفته، عنوان کردند: کاردان ها بازوان وزارت راه و شهرسازی هستند و باید در حرفه کاردانی قوی تر ظاهر شوند؛ بنابراین، هر تصمیمی که وزارتخانه بگیرد سعی بر انجام صحیح آن خواهند داشت. همچنین، آنان با تأکید بر ماده 36 اصلاحیه الحاقی که قانونگذار وظیفه تدوین دستورالعمل انتخابات را برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده و جز تکالیف وزارتخانه است، عنوان کردند: اصلاحات جدید در جهت برگزاری صحیح انتخابات و جلوگیری از هر نوع دخالت و احیانا مهندسی شدن انتخابات است. اعضای شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی همچنین با انتقاد از اینکه اکنون در شورای مرکزی سه نماینده از یک استان در هیئت مدیره حضور دارند و برخی استان ها از حضور یک نماینده در شورای مرکزی بی بهره اند، از برخی تصمیمات گرفته و جلسات مشترکی که طی سال های اخیر در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده اظهار بی اطلاعی کردند. آنان با تأکید بر سالم سازی انتخابات و سامان دهی سازمان نظام کاردانی استان ها به دور از هر گونه لابی گری، حمایت خود را از تصمیمات جدید وزارتخانه اعلام کردند. در ادامه این نشست، منوچهر شیبانی اصل نیز با بیان اینکه این موضوع کاملا خلاف قانون و آیین نامه های موجود است و ریاست یک نفر هم در سازمان نظام کاردانی استان و هم به عنوان رئیس شورای مرکزی و کشوری این سازمان امکان پذیر نیست، گفت: در تهیه پیش نویس این شیوه نامه از همه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان ها نظرخواهی شد و تنها یک نظر منفی دریافت شد. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اکثریت اعضای شورای مرکزی فعلی حتی امضای خود را در پیش نویس به دفتر سازمان های مهندسی ارسال کردند، افزود: ادعای عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور در اجبار به استعفا از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی یا مدیران این وزارتخانه، خلاف واقع بوده و حتما پیگیری می شود. وی با بیان اینکه به حرفه کاردانی اعتقاد دارم، افزود: تاکنون نیز تلاش ما بر این بوده که در تمامی قوانین و کارهای اجرایی کاردان ها در کنار نظام مهندسی جایگاهی یکسان داشته باشند.
انتهای خبر/پ
×