انتقاد شدید موذن از وضعیت نامناسب ساختمان سازی

چهاردهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در حالی برگزار شد که رییس مجمع از مسئولان خواست تنها یک دلیل بیاورند که چرا تاکنون ساختمان سازی اصولی اجرا نشده است.

انتقاد-شدید-موذن-از-وضعیت-نامناسب-ساختمان-سازی
چهاردهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در حالی برگزار شد که رییس مجمع از مسئولان خواست تنها یک دلیل بیاورند که چرا تاکنون ساختمان سازی اصولی اجرا نشده است. به گزارش پیام ساختمان، مهدی موذن در ابتدای مجمع با انتقاد شدید از وضعیت نامناسب ساختمان های نوساز و بافت های فرسوده، گفت: ساختمان ها همچنان باهمان شیوه نظارتی ناقص و افراد فاقد صلاحیت ساخته می شوند. وی، افزود: اجازه نظارت به کاردان در ساختمان ها داده نمی شود و با کشیدن خط قرمز بر روی کاردان ها نمی خواهند ساختمان سازی طبق ضوابط و اصول اصلاح شود. رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به مقاومت برخی نهادها برای حضور کاردان ها در خط تولید ساختمان گفت: حق الزحمه برای ساخت یک ساختمان هزار متری 10 میلیون تومان است، که با احتساب 18 ماه برای ساخت، یک کاردان برای حضور در تمام مراحل ساخت، ماهیانه 600 تا 700 هزارتومان دریافت می کند. موذن ادامه داد: با چنین رویه ای ساختمان سازی رو به فنا می رود، طبیعتا برای ساختمان سازی اصولی و طبق ضوابط است باید حق الزحمه واقعی پرداخته شود. رییس سازمان نظام کاردانی استان تهران گفت: طبق برنامه پنجم توسعه بنا بود تعداد کاردان ها به 400 هزار نفر برسد اما اکنون این رقم 50 هزار نفر است، سوال این است اگر نیازی به کاردان ها نیست، جسارت داشته باشند و این موضو ع را اصلاح کنند. وی گفت: در حالی که در استان تهران بیش از 8 هزار نفر کاردان فنی داریم اما امروز 200 نفر در این مجمع شرکت کرده اند، ما به اعضای سازمان حق می دهیم که کم تعداد در این مجمع حاضر شوند، زیرا دیده اند که هر ساله می آیند اما اتفاقی نیفتاده است.
انتهای خبر/پ
×