وام مسکن بگیریم یا نه؟

این روزها وام گرفتن از بانک ها با سود کم یکی از دغدغه های بزرگ مردم است، به ویژه شهروندانی که برای تأمین مسکن دچار مشکل هستند و از وعده های مسکنی مسئولان خسته شده اند.

وام-مسکن-بگیریم-یا-نه
این روزها وام گرفتن از بانک ها با سود کم یکی از دغدغه های بزرگ مردم است، به ویژه شهروندانی که برای تأمین مسکن دچار مشکل هستند و از وعده های مسکنی مسئولان خسته شده اند. از طرفی بانک ها و مؤسسات مالی و پولی به فکر سرمایه های کلان و از طرف دیگر ثروتمندها به فکر دریافت وام های کلان با هر زدوبندی برای کسب درآمد بیشتر هستند. به گزارش پیام ساختمان، دراین بین تنها کم بضاعت ها و کسانی که زیر خط فقر مسکن قرار دارند برای تأمین مسکن خود به دنبال وام های کم سود بوده و نیازمند کمک های بیشتری از دولت هستند. مردم مجبورند در این شرایط بد اقتصادی و گرانی ها و نخواندن دخل وخرج های زندگی برای گرفتن یک وام کوچک و خرید یک خانه مدت ها دوندگی کنند اما بانک ها با بهانه های مختلف، از اعتبار ضامن گرفته تا نداشتن موجودی، از دادن وام مسکن سر باز می زنند. استدلال مسئولان هم این است که پول هایی که در گذشته از بانک ها خارج شده و بازنگشته موجب این وضع شده و بانک ها آنقدر وادار به پرداخت وام های میلیاردی بی بازگشت در گذشته شده اند که دیگر حاضر نیستند برای پرداخت تسهیلات کوتاه بیایند. به هرحال، در صورت ارائه وام هم، غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی بسیاری از شهروندان را دچار مشکل خواهد کرد.از این بحث ها که بگذریم تازه سر فصل دیگری در پروندۀ وام مسکن و صرفۀ اقتصادی و مصلحت قشر متوسط و محروم جامعه باز می شود و آن اینکه آیا اصولا در زمانه ای که اعتباری به تداوم رکود بازار مسکن نیست، استفاده از این وام ها با بهرۀ بالا به نفع مردم خواهد بود یا نه؟ ادامه این گزارش را می توانید در شماره جدید نشریه پیام ساختمان (236) بخوانید.
انتهای خبر/پ
×