بازدید امروز تا این لحظه 11568 بار
هفته نامۀ پیام ساختمان هر شنبه در روزنامه فروشی های سراسر کشور

آخرین شماره هفته نامۀ پیام ساختمان منتشر شد

آخرین شماره ی هفته نامۀ پیام ساختمان با اخبار جدید و پروندۀ ویژۀ مجری ذیصلاح منتشر شد

آخرین-شماره-هفته-نامۀ-پیام-ساختمان-منتشر-شد
در هفته نامۀ شمارۀ 236 پیام ساختمان می خوانید:-وام مسکن بگیریم یا نه؟-مظنه آپارتمان در پایتخت(ضمیمه بازار ساختمان)-سه روزه خانه دتر شوید(ضمیمه معماری و دکوراسیون)-بازار مسکن 94(ضمیمه بازار ساختمان)-فرصتی برای فعالان مسکن-بلندمرتبه سازی به کام سوداگران-چراغ سبز به مجری ذیصلاح-پیمانکار ساخت یا مجری ذیصلاح- مجری ذیصلاح، پیش نیاز ساخت و سازو در ویژه نامه معماری:- سه روزه خانه دار شوید(ضمیمه معماری و دکوراسیون)-کاهش استرس با دریاچۀ شیشه ای-خانه را برای زمستان مهیا کنید-عجیب ترین ساختمان های مدرن دنیا-رنگین کمان را به خانه بیاورید- تاریخ معماری شهر پیامبر-روستای بدون کوچه-خانه های کاغذیهفته نامۀ پیام ساختمان شنبۀ هر هفته، در روزنامه فروشی های سراسر کشور
انتهای خبر/پ
×