هر کس نباید ساختمان بسازد

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده لنگرود در خصوص ضوابط و مقرراتی که شهرداری برای ساخت بناهای بلند قرار داده ، گفت: ساختمان های بلند با ضابطه پیامدهای مثبتی دارند که می تواند هزینه خدمات شهری را کم کند

هر-کس-نباید-ساختمان-بسازد
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده لنگرود در خصوص ضوابط و مقرراتی که شهرداری برای ساخت بناهای بلند قرار داده ، گفت: ساختمان های بلند با ضابطه پیامدهای مثبتی دارند که می تواند هزینه خدمات شهری را کم کند. شهرهای ما رشد طولی نکنند، اما ساختمان های بلند بدون ضابطه که خلاف طرح جامع هستند و از طریق مسیرهای غیراصولی ساخته شده اند منجر به سیمای بد شهری می شوند که شاهد آن هستیم. شهرداری ها معمولاً در تهیه طرح جامع دقت ندارند و اگر دقت کنند شاید ظرفیت ساختمان های بلند در بعضی جاها وجود داشته باشد. می توان در زمان تهیه طرح جامع دقت بیشتری داشته باشند. لاهوتی راجع به اینکه از نظر حقوق شهروندی و مسائل اجتماعی و فرهنگی چه اقدام هایی باید در عرصه ساخت بناهای بلند صورت بگیرد، یادآور شد: خوشبختانه فرهنگ استفاده از ساختمان های بلند در کشور ما جا افتاده و هر کسی نباید اجازه داشته باشد که ساختمان بسازد. تعدادی انسان که در شهر کوچک کنار هم زندگی می کنند می توانند در چهار برج کنار هم زندگی کند در واقع چهار برج مثل شهری کوچک است که مسئله مدیریت آن مطرح است فضاها و نیازهای مختلف آن مثل فضاهای ورزشی و فرهنگی باید دقت شود تا به سبک زندگی مردم خللی وارد نشود. وی در زمینه اقدامات نهاد های متولی برای تدوین ضوابط و مقررات ساخت وساز ساختمان های بلند خاطرنشان کرد: ارگان های متولی باید کار خود را درست انجام دهند و از ابتدا نظارت درستی داشته باشند. سازمان نظام مهندسی، سازمان ناظر است، باید دقت کند و نباید ساختمانی کاملاً ساخته شود و بعد نظام مهندسی و شهرداری متوجه شود که تخلفی صورت گرفته است؛ باید از ابتدا نظارت درستی داشته باشند. سازمان نظام مهندسی باید تولید اندیشه کند.
انتهای خبر/پ
×