بازدید امروز تا این لحظه 5988 بار

تحریک احساسی خرید مسکن

شورای پول و اعتبار بمنظور «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود»، که در جلسه اتاق فکر وزارت راه وشهرسازی با هدف «تحریک تقاضای خرید مسکن» مطرح شد، با افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن موافقت کرد.

تحریک-احساسی-خرید-مسکن
سید منصور غیبیشورای پول و اعتبار بمنظور «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود»، که در جلسه اتاق فکر وزارت راه وشهرسازی با هدف «تحریک تقاضای خرید مسکن» مطرح شد، با افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن موافقت کرد. براساس مصوبه جدید، متقاضیان مسکن در تهران ازدی ماه می توانند بدون نیاز به سپرده گذاری، 70 میلیون تومان تسهیلات آنی در قالب 60 میلیون وام خرید و 10 میلیون وام جعاله دریافت کنند. سقف تسهیلات برای مراکز استان و سایر شهرها نیز با احتساب وام جعاله، به ترتیب 60 و 50 میلیون تومان تعیین شده است.این اتفاق می تواند باعث رونق نسبی بازار مسکن و ایجاد اشتیاق ورود به بازار در خریداران واقعی واحدهای مسکونی و حتی انگیزه ساخت و ساز نسبی در بین انبوه سازان گردد. به نظر می رسد این مصوبه و اقدام از سوی دولت تنها یک بسته حمایتی و البته قابل تقدیر از مسئولین حوزه مسکن می تواند تلقی شود. چه بسا در طی نزدیک به 10 سال گذشته سقف تسهیلات اعطائی جهت خرید مسکن از سوی دولت متناسب با متراژ واحد مسکونی قابل خرید به ازای وام بانکی، به این اندازه نبوده و خود جای خوشبینی است که همدلی دولت در پاسخ به نیاز کشور در حوزه مسکن را عیان میکند.ولی نامگذاری این مصوبه تحت عنوان "اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود" و یا " عملیات ضربتی و عاجل برای خروج از رکود مسکن" بیش از آنکه یک تحلیل درست کارشناسی با خود داشته باشد ، بیشتر یک نمود احساسی و محرک مصنوعی در بازار مسکن تلقی و ارزیابی می شود. ..کارشناس اقتصاد مسکن... ادامه مطلب را در شماره 235 هفته نامه پیام ساختمان بخوانید
انتهای خبر/پ
×