تغییر ساختارهای پنج وزارتخانه اقتصادی

متن پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور اگرچه با چند ماه تأخیر به هیئت دولت تقدیم شد اما با توجه به تغییرات ساختاری در این برنامه در صورت تصویب مجلس تحولات اساسی در کشور ایجاد می شود...

تغییر-ساختارهای-پنج-وزارتخانه-اقتصادی
متن پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور اگرچه با چند ماه تأخیر به هیئت دولت تقدیم شد اما با توجه به تغییرات ساختاری در این برنامه در صورت تصویب مجلس تحولات اساسی در کشور ایجاد می شود. به گزارش پیام ساختمان، تغییر ساختارهای پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تغییرات مهمی است که قطعاً طی فرصت باقی مانده موردبحث قرار خواهد گرفت. اگرچه افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از مهم ترین تصمیمات در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای و زیرساختی کشور خواهد بود. افزایش سالانه 2 درصد به سهم صندوق توسعه طبق سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (1395)، 30درصد تعیین خواهد شد و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود. پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق 20درصد تعیین و سالانه 3 درصد به آن اضافه می شد. اد امه گرانی آب و انواع سوخت تا سال 99 بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به د ولت، با تصویب شورای اقتصاد ، قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خد مات یارانه ای با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصاد ی، حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولید ات، به تد ریج تا سال 1399 اصلاح می شود . کاهش 50د رصد ی معافیت های مالیاتی تصمیم دیگر مهم اقتصادی نیز در خصوص معافیت های مالیاتی است که بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی معافیت ها تا پایان برنامه ششم 50درصد کاهش یافته، همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند. تشکیل وزارت انرژی با یک ادغام سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت ها، وظایف و مؤسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه آمده است: این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) پیشنهاد شده است. انحلال سازمان حمایت، توسعه تجارت و سرمایه گذاری سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمامی مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. همچنین شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی واگذار شود و با انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوطه منتقل شود. یک بانک جدید برای کسب وکارهای کوچک سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد برای تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب وکارهای خرد و کوچک، «بانک کسب وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند. انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی د ر لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اد غام آن د ر سازمان جد ید توسعه روستایی و عشایری مطرح شد ه است. ستاد برنامه ششم د ر لایحه پیشنهاد ی این برنامه که به د ولت پیشنهاد د اد ه و هنوز مصوبه د ولت و مجلس را ند ارد ، آورد ه است: د ولت موظف است برای بهبود کیفیت زند گی و پاید اری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عد م تعاد ل های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به اد غام سازمان های امور روستایی و عشایری د ر سطح ملی، منطقه ای و محلی به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقد ام نماید . مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک های متخلف بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می تواند علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد چهار اقدام نظارتی و انتظامی الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهام داران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ ج- حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی؛ د- لغو مجوز فعالیت را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. گفتنی است متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و منتشر شده است پس از بررسی در دولت احتمالاً در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس ارائه می شود.
انتهای خبر/پ
×