فردا؛ برگزاری نشست مشترک انبوه سازان و هنگ کنگ

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران از برگزاری نشست شورای مشترک انبوه سازان و هنگ کنگ فردا با حضور رییس شورای توسعه تجارت هنگ کنگ و نمایندگان کانون سراسری انبوه سازان کشور خبر داد.

فردا-برگزاری-نشست-مشترک-انبوه-سازان-و-هنگ-کنگ
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران از برگزاری نشست شورای مشترک انبوه سازان و هنگ کنگ فردا با حضور رییس شورای توسعه تجارت هنگ کنگ و نمایندگان کانون سراسری انبوه سازان کشور خبر داد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، فرشید پورحاجت افزود: این نشست با هدف گسترش روابط اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری ایران و نحوه مشارکت انبوه سازان با این کشور همچنین نحوه فعالیت انبوه سازان در کشور هنگ کنگ برگزار می شود. وی با اشاره به اهمیت ساماندهی فرصت های سرمایه گذاری از مسیر صنوف مرتبط، اظهار داشت: در این نشست کانون سراسری انبوه سازان مجموعه فعالیت ها و برنامه های خود را برای گسترش همکاری های مشترک تشریح خواهد کرد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران در خصوص برنامه های آتی کانون انبوه سازان در جهت مشارکت در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران، با انتقاد از نبود جایگاه صنفی انبوه سازان طبق ماده 29 قانون نظام مهندسی، افزود: بسیاری انبوه سازان بنگاه های اقتصادی عضو کانون، به صورت اشخاص حقوقی (شرکت) در فرصت های سرمایه گذاری تحت عنوان صدور خدمات فنی و مهندسی در حال فعالیت هستند. پورحاجت در ادامه گفت: بنابراین آمار دقیقی از میزان فعالیت انبوه سازان در قالب جایگاه صنفی وجود ندارد، اما اگر جایگاه درستی از این صنف تعریف شود، انبوه سازان می توانند با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده بهینه ای از فرصت های موجود نمایند.
انتهای خبر/پ
×