menu

ثبت آگهی رایگان

سیستم تهویه در اتاق رنگ

سیستم-تهویه-در-اتاق-رنگ

وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر مهم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اتاق های رﻧﮓ است به گونه ای که نبود ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ کاهش ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت به تجهیزات ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق، ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد را با خطرات جدی و جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد.

وجود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر مهم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اتاق های رﻧﮓ است به گونه ای که نبود ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ کاهش ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت به تجهیزات ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق، ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد را با خطرات جدی و جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد.

شرایط هوای داخل اتاق رنگ

نبود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آلودگی ها ﻣﻌﻠﻖ در هوای ورودی به اﺗﺎق و تخلیه ﺳﺮﯾﻊ ذرات ﺳﺮﮔﺮدان معلق و رﻧﮓ از اﺗﺎق دو اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و مهم در هر اتاق رنگ است و می بایست ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را تأمین ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎتوجه بهﻧﺴﺒﺖ وزن ﻣﺨﺼﻮص ذرات رﻧﮓ (که ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ تخلیه ﺷﻮﻧﺪ) به هوا و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ذرات ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ هوای ﺗﺎزه از قسمت سقف وارد اتاق شده و تخلیه هوا نیز از قسمت کف یا نزدیک به کف صورت پذیرد. طبق استاندارد تهویه صنعتی ایالات متحده آمریکا ACGIH متوسط سرعت هوا در اتاق از حدود 0.4 الی 0.5 متر در ثانیه و جهت جریان هوا از قسمت بالا به سمت پایین باشد و از حاصل ضرب این عدد در مساحت اتاق ظرفیت سیستم به دست می آید.

اجزای سیستم

همانطور که گفته شد هوای ورودی به اتاق بایستی فاقد هرگونه غبار و آلاینده های معلق در هوا باشد؛ بنابراین هوای ورودی قبل از داخل شدن به اتاق بایستی به صورت مطلوب غبارگیری شود. برای نیل به این هدف معمولاً سقف اتاق به صورت یک پلنوم طراحی می شود که قسمت زیرین آن از صفحات فیلتر تشکیل شده است. این صفحات علاوه بر غبارگیری جریان هوا را یکنواخت و آرام (Laminar flow) کرده و از ایجاد آشفتگی و جریان های گردابی در اتاق جلوگیری می کند.

طرز کار سیستم

هوای تازه ابتدا وارد واحد هواساز شده و پس از غبارگیری اولیه و کنترل رطوبت (رطوبت گیری و رطوبت زنی) و تأمین بارهای سرمایشی و یا گرمایشی مورد نیاز وارد پلنوم بالای سقف می شود و پس از عبور از فیلترهای بالای سقف غبارگیری شده و به صورت یک جریان آرام و یکنواخت از تمام مساحت سقف به طرف پایین جریان پیدا می کند.

هوای واردشده به اتاق با سرعت مشخص شده (حدود 0.4 الی 0.5 متر در ثانیه) به سمت کف اتاق حرکت کرده و ذرات معلق و سرگردان رنگ را با خود به طرف قسمت خروجی که در کف واقع شده است حمل می کند. از آنجایی که ذرات رنگ برای سلامتی افراد و محیط زیست بسیار زیان آور هستند نمی توان آنها را به راحتی از سیستم تخلیه وارد هوای آزاد کرد و حتماً بایستی قبل از تخلیه هوای آلوده به ذرات، رنگ را تصفیه نمود. برای این منظور از آبشار استفاده می شود؛ آبشار صفحاتی شیب دار هستند که آب از قسمت بالای آن جریان یافته و پس از طی سطح وارد مخزن آن می شوند. هوا از طریق فاصله مابین لبه پایین سطح شیب دار آبشار و آب موجود در مخزن به سمت اگزوزفن حرکت کرده و در این مسیر به اجبار از روی آب در جریان عبور می کند. آب، ذرات رنگ را به خود جذب کرده و هوای تصفیه شده از طریق اگزوزفن به خارج هدایت می شود. آب حاوی ذرات رنگ نیز وارد سیستم تصفیه شده و پس از تصفیه مجدد مورداستفاده قرار می گیرد و یا به صورت مستقیم در پساب دفع می شود.

داوود ایلخانی، گروه فنی مهندسی کارنو

دانستنیهای صنعت رنگ کشور

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×