بازدید امروز تا این لحظه 3339 بار

75 درصد دریاچه ارومیه خشک شده است

متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است.

75-درصد-دریاچه-ارومیه-خشک-شده-است
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دریاچه ارومیه می گوید: متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است. جهانگیرزاده ادامه داد: «مردم نگران موضوع دریاچه ارومیه هستند. رنگ آب دریاچه هر روز سرخ تر می شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می دهد. حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می کردند در حال مرگ هستند. نماینده ارومیه در مجلس گفت:متأسفانه کسی به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و با توجه به اینکه بودجه ای نیز برای احیای این دریاچه اختصاص پیدا نمی کند، تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه بی اثر است. و تا به حال 75 درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است.
انتهای خبر/پ
×