مشکلات افزایش سقف وام های بانکی

یکی از مشکلات افزایش سقف تسهیلات عدم توانایی پرداخت وام های بانکی از سوی متقاضیان است و در تمام این سیاست ها همواره باید توان پرداخت اقساط متقاضیان هم در نظر گرفته شود

مشکلات-افزایش-سقف-وام-های-بانکی
مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به جزییات بسته ضد رکودی بانک مسکن گفت: مهم ترین پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی در قالب بسته یی متشکل از ارائه همزمان وام 80 میلیون تومانی، افزایش وام جعاله تا 20 میلیون و اوراق ممتاز است. وی با اشاره به مهم ترین پیشنهادات بانک مسکن در این بسته، تاکید کرد: منابع بانک برای پرداخت تسهیلات مشخص است اما می توان با همین منابع سقف تسهیلات را افزایش دهیم به این شرط که به تعداد کمتری این تسهیلات اختصاص داده شود. مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه افزایش سقف اوراق ممتاز از دیگر برنامه های بانک برای افزایش قدرت خرید است، افزود: از دیگر راه کارها افزایش سقف ارائه اوراق ممتاز است و اگر با این پیشنهاد موافقت شود؛ توجه مردم به اوراق ممتاز جذب و باعث می شود منابع به سمت این حساب بیاید و در این صورت این امکان به وجود می آید که توان بانک برای ارائه تسهیلات افزایش یابد. مرادی با اشاره به دیگر برنامه های بانک مسکن برای افزایش توان خرید متقاضی واقعی، گفت: از دیگر برنامه های بانک مسکن در این بسته افزایش سقف وام جعاله از 10 میلیون به 20 میلیون تومان است. وی با تاکید بر اینکه این 3 اقدام مهم ترین پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید و خروج رکود از بازار مسکن است، ادامه داد: بانک مسکن به طور همزمان موضوع پرداخت وام 80 میلیون تومانی، افزایش سقف وام جعاله از 10 به 20 میلیون تومان و ارائه اوراق ممتاز را دنبال می کنند که این سه برنامه تقریبا می توانند تا 50 درصد به سقف فعلی تسهیلات اضافه کند. مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که ارائه تسهیلات به متقاضی کمتر اما با سقف بیشتر همراه با اوراق ممتاز می تواند چند متقاضی را پوشش دهد، گفت: در حال حاضر نمی توان عدد دقیقی را پیش بینی کرد اما برآورد ما پوشش حداقل 50 هزاز متقاضی است. مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با تاکید بر اینکه سیاست های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در موضوع خروج رکود از بازار مسکن همسو است، گفت: بانک مسکن هم برنامه هایی برای خروج رکود از بازار مسکن را داشته و دارد اما لازمه اجرایی شدن این برنامه موافقت بانک مرکزی است. وی افزود: تا کنون چندین پیشنهاد را به بانک مرکزی برای افزایش قدرت خرید و خروج رکود از مسکن به بانک مرکزی داده ایم اما مورد موافقت مسئولان بانکی قرار نگرفته است. به هر حال بانک مرکزی هم دغدغه هایی را دارد که نمی تواند از عهده این تعهدات بر آید. مرادی تاکید کرد: باید این نکته را هم در نظر بگیریم که یکی از مشکلات افزایش سقف تسهیلات عدم توانایی پرداخت وام های بانکی از سوی متقاضیان است و در تمام این سیاست ها همواره باید توان پرداخت اقساط متقاضیان هم در نظر گرفته شود.
انتهای خبر/پ
×