دولت کار مسکن مهر را به اتمام رساند

مصطفی قلی خسروی در موردجدیترین مصوبه دولت در مورد آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر به خبرنگار پیام ساختمان گفت: اگر یادتان باشد مدتی خرید و فروش مسکن مهر ممنوع بود، همان زمان هم اولین کسی که برای احقاق حق یک مالک در برابر رسانه ها دم زد من بودم. من با گفتمان هایی که با حقوق دان ها داشتم به این اصل رسیدم که هر کسی مالک دارایی ها خود است. در مقابل مسکن مهر پولی گرفته شده است و هر کسی که پول را پرداخت کرده است مالک آن ملک است پس برای این فرد حقی ایجاد شده است و شما حق ندارید ممانعت از حق بکنید.

دولت-کار-مسکن-مهر-را-به-اتمام-رساند
مصطفی قلی خسروی در موردجدیترین مصوبه دولت در مورد آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر به خبرنگار پیام ساختمان گفت: اگر یادتان باشد مدتی خرید و فروش مسکن مهر ممنوع بود، همان زمان هم اولین کسی که برای احقاق حق یک مالک در برابر رسانه ها دم زد من بودم. من با گفتمان هایی که با حقوق دان ها داشتم به این اصل رسیدم که هر کسی مالک دارایی ها خود است. در مقابل مسکن مهر پولی گرفته شده است و هر کسی که پول را پرداخت کرده است مالک آن ملک است پس برای این فرد حقی ایجاد شده است و شما حق ندارید ممانعت از حق بکنید.وی در ادامه افزود : دولت دهم در روزهای پایانی کارش کار مسکن مهر را با این مصوبه به اتمام رساند و اگر این مصوبه در این روزها به تصویب نرسیده بود مطمئنن در دولت یازدهم این موضوع مورد بازنگری و پیگیری قرار می گرفت و نهایتا به این جا ختم می شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا آزاد شدن خرید و فروش باعث گران تر شدن مسکن و به خصوص حضور دلالان خواهد شد؟ گفت: مطمئنا تسهیلات برای مسکن مهر موقعیت بهتری را در بازار ایجادمی کند، با این مصوبه بازار راکد مسکن به هیجان خواهد آمد و اثرات خوبی را بر روی ملک ایجاد و جابجایی و نقل و انتقال بیشتری صورت می گیرد.وی ادامه داد: عده ای که از قبل امتیاز گرفته بودند و بند ج شامل حال آنها شده بود و نگران بودند آنها سریعاً برای خرید با یک مقدار قیمت بالاتر اقدام می کنند و این حرکت قیمت ها را با ثبات تر می کند چون هرچه تسهیلات برای مردم قائل شویم مردم رفاه پیدا می کنند و ملک به ثبات قیمتی خود می رسد. وی در نهایت با ابراز خوشحالی از این موضوع به خبرنگار پیام ساختمان گفت: آینده بهتر در انتظار مردم و مسکن است .
انتهای خبر/پ
×