زمین خواری را به 131 گزارش کنید

وزارت راه و شهرسازی در هماهنگی با مراجع انتظامی اقدام به تشکیل یگان حفاظت از اراضی نمود و رئیس سازمان امور اراضی کشور سامانه تلفنی 131 را برای دریافت گزارش مردمی از تغییر کاربری اراضی راه اندازی کرد

زمین-خواری-را-به-131-گزارش-کنید
گروه گزارش: بعد از وقوع تخلفات بسیار در تصرف غیرقانونی اراضی ملی در سراسر کشور و تشکیل صدها پرونده در این خصوص در محاکم مختلف، سرانجام در هفته ای که گذشت دو اقدام بسیار ضروری برای حفظ اراضی ملی انجام شد: وزارت راه و شهرسازی در اقدامی دیرهنگام ولی بسیار ضروری، در هماهنگی با مراجع انتظامی اقدام به تشکیل یگان حفاظت از اراضی نمود و رئیس سازمان امور اراضی کشور سامانه تلفنی 131 را برای دریافت گزارش مردمی از تغییر کاربری اراضی راه اندازی کرد.حفاظت از اراضی ملی با همه ابزارهامدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای حفاظت مؤثر از اراضی ملی نیاز به سازوکار لازم داشتیم. تابه حال اقداماتی انجام می شد، اما نتوانست خواسته ما را تأمین کند. لذا مجوزی صادر شد تا یگانی برای حفاظت از اراضی تشکیل شود که با همه ابزار و سازوکار مأموریت حفاظت از اراضی ملی را انجام دهد و اطمینان داریم اثر بخش خواهد بود.به گزارش پیام ساختمان، سید محمد پژمان در مراسم آغاز به کار یگان حفاظت اراضی، افزود: با فعالیت رسمی یگان ویژه حفاظت از اراضی کشور ضمن جلوگیری از تصرف اراضی ملی از سوی زمین خواران و منفعت طلبان زمینه حفظ بیش ازپیش سرمایه برای جامعه و برنامه ریزی در راستای منافع عموم مردم تحقق خواهد یافت.وی با بیان اینکه افراد سودجو همواره به دنبال فرصت هستند تا با استفاده از آن به صورت غیرقانونی اموال عمومی را تصاحب کنند، گفت: با تشکیل این یگان حفاظتی به دنبال پیشگیری از ترویج این مسئله هستیم.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مسئله پیشگیری در جلوگیری از دست اندازی به املاک این سازمان به مراتب از تشکیل پرونده قضایی کم هزینه تر است و در مواردی عدم حفاظت از دارایی ها زمینه سوءاستفاده را فراهم می کند، لذا سازمان ملی زمین و مسکن درصدد بود با تشکیل یگان حفاظت اراضی از دست اندازی سودجویان به اراضی عمومی و مردم جلوگیری کند.وی از راه اندازی بانک اطلاعات املاک اراضی کشور خبر داد و گفت: این بانک در حال جمع آوری اطلاعات موردنیاز اراضی عمومی است تا صیانت کنندگان بتوانند به آخرین اطلاعات اراضی ملی دسترسی داشته باشند.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: اگر در گذشته اراضی دولت احصا می شد و وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن تابلوی متعلق بودن آن ملک به دولت را در آنها نصب می کرد، بسیاری از خرید این زمین ها خودداری می کردند تا متضرر نشوند.وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا تمام اراضی را به دستگاه های الکترونیکی هوشمند حفاظتی مجهز کنیم تا به راحتی بتوانیم توسط یگان حفاظت و مسئولان سازمان زمین ملی و مسکن موضوع را پیگیری و از اراضی ملی صیانت کنیم.پژمان با بیان آنکه سازمان ملی زمین و مسکن به حکم قانون باید هرچه سریع تر اراضی در اختیار خود را بر اساس طرح جامع شهرها تفکیک و به سازمان های مربوطه تحویل دهد، اظهار داشت: اگر در اجرای این برنامه های شهری تسریع شود دیگر کسی احساس نمی کند این اراضی بی فایده افتاده تا بخواهند به آن دست اندازی و آن را تصرف کنند.وی بر لزوم شناسایی به موقع تصرفات با ایجاد یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد و افزود: در گذشته فاصله زمانی تصرف و پیگیری قضایی سازمان بسیار زیاد بود و هم اکنون پرونده هایی داریم که فردی در 20 یا حتی 50 سال گذشته زمینی را تصرف کرده و این سازمان دیر متوجه شده که زمین ملی توسط افراد غیر به تصرف درآمده است.پژمان افزود: مردم ما برای صیانت از اموال عمومی و اراضی ملی حساسیت زیادی دارند درحالی که برخی سودجوها با استفاده از غفلت مردم اموال عمومی را به تصرف خود درمی آورند و ما انتظار داریم با آغاز به کار یگان حفاظت اراضی، دیگر شاهد تصرف این اراضی توسط افراد منفعت طلب نباشیم.ارتباط با نهادهای امنیت ساز نظام مند می شودجانشین پلیس پیشگیری ناجا در مراسم آغاز به کار یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و معارفه اولین فرمانده این یگان، گفت: با تشکیل این یگان ارتباط با نهادهای امنیت ساز مثل نیروی انتظامی، قوه قضائیه، بسیج مردمی و آحاد ملت دارای ساختاری مشخص و نظام مند می شود و به این ترتیب انتظار می رود این یگان بااقتدار و پیشتاز کار کند.سردار مهدی معصوم بیگی افزود: ازآنجاکه مبارزه با پدیده زمین خواری مطالبه آحاد مردم است به طورقطع با همراهی و همکاری مردم برنامه های این یگان پیش خواهد رفت و به این ترتیب انتظار می رود اهداف یگان محقق شده و دارای خروجی مؤثری باشد.وی ادامه داد: وقوع جرم مستلزم همگرایی سه عنصر در واحد زمان و مکان است. نخست اینکه بزهکار یا مجرم با انگیزه وجود داشته باشد که در بحث اراضی به صورت گسترده وجود دارد. بحث دیگر هدف جرم است که پدیده زمین خواری به عنوان هدف در آن به وضوح وجود دارد. فقدان محافظت از هدف جرم، عامل سوم وقوع جرم است که انتظار می رود با تشکیل یگان محافظت از اراضی از امکان هرگونه وقوع جرم در این بخش جلوگیری شود.جانشین پلیس پیشگیری ناجا افزود: یگان مسئولیت دارد که اجازه ندهد فرصت بزهکاری و وقوع جرم برای سوءاستفاده گران پدید آید.معصوم بیگی با اشاره به عملکرد مثبت یگان حفاظت ها در 10 سازمان دولتی گفت: بر اساس ماده 233 برنامه پنجم توسعه سازمان ها می توانند در صورت نیاز یگان و نیروی مسلح تشکیل دهند. این ماده با تأیید مقام معظم رهبری ماهیت قانونی پیدا کرد.وی در ادامه به وظایف یگان اشاره کرد و افزود: یگان مذکور این قدرت را دارد که در حوزه مأموریت خود از سلاح یا دیگر تکنیک های انضباطی و انتظامی استفاده کند. همچنین فرمانده یگان بدون واسطه زیر نظر مستقیم مدیرعامل سازمان زمین و مسکن کار می کند.معصوم بیگی اظهار داشت: حفاظت و رفع تصرفات کل املاک و زمین های بیت المال از دیگر وظایف یگان است که باید از هرگونه اقدام مغایر با قانون و اساسنامه جلوگیری کند. وی جلوگیری از اخلال، تصرف، تجاوز، تخریب و دخالت در اراضی عمومی، تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان، متصرفان و متجاوزان را از دیگر وظایف و اختیارات این یگان برشمرد.حفظ بیت المال مهم ترین دغدغه یگان اولین فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مراسم با تأکید بر حفظ بیت المال به عنوان مهم ترین دغدغه این سازمان و یگان گفت: سازمان ملی زمین و مسکن از امروز دارای یگانی شد که ضابط خاص قضایی است.علی عباس نژاد ادامه داد: آنچه برای من در این یگان مهم است ابتدا پیشگیری و سپس تشکیل پرونده قضایی تصرفات اراضی خواهد بود.وی با تأکید بر استفاده از نیروهای آموزش دیده و دستگاه های الکترونیکی هوشمند حفاظتی در زمینه حفاظت از اراضی ادامه داد: این یگان ضابط قضایی نیز هست و می تواند از طرف دستگاه قضایی با متصرفان برخورد کند.در بخش پایانی مراسم، حکم انتصاب سرهنگ علی عباس نژاد، به سمت فرماندهی یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن با حضور حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی، جابر انصاری رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی، سردار مهدی معصوم بیگی جانشین فرمانده پلیس پیشگیری ناجا و سید سعید سیدعلایی معاون وزیر راه و شهرسازی اعطا شد.راه اندازی سامانه 131 برای دریافت گزارش مردمی در اقدامی دیگر از سوی دولت برای حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تضییع بیت المال و منافع عموم مردم، سامانه دریافت گزارش های مردمی از تغییر کاربری اراضی راه اندازی شد.رئیس سازمان امور اراضی کشور، با بیان اینکه سامانه تلفنی 131 برای دریافت گزارش مردمی راه اندازی شده است، گفت: این سامانه در استان قزوین راه اندازی شد و تلاش می کنیم در سراسر کشور فعال شود.به گزارش پیام ساختمان، قباد افشار با حضور در شبکه خبر، گفت: در دولت یازدهم اقدامات بسیار جدی و اثربخشی در زمینه مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است و گزارش های ما نشان می دهد این پدیده 40 درصد کاهش یافته است.وی، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول مدیریت 82 درصد اراضی ملی و همچنین 12 تا 14 درصد اراضی کشاورزی است، گفت: زمین خواری شامل تصرف اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که در نوع اول میزان تصرف های غیرقانونی بسیار کاهش یافته است، اما تغییر کاربری زمین های کشاورزی بیشتر دیده می شود.افشار افزود: باید حوزه نظارت را به سمت نظارت های مردمی هدایت کنیم و خوشبختانه روزانه مردم 400 گزارش از تغییر کاربری ارائه می کنند و سامانه 131 هم آماده دریافت این گزارش هاست.وی، گفت: همراهی رسانه ملی هم باعث شده است که سیاست های دولت و نظام در برخورد با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شدت افزایش یابد،اما برخورد حداکثری با همراهی مردم امکان پذیر است.افشار، افزود: پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گردنه حیران و همچنین زیارت و کلاردشت از سال های 82 و 84 شکل گرفته و متأسفانه سازمان امور اراضی کشور در سال های 91 و 92 از این لحاظ فعال نبوده است.وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم علاوه برافزایش اعتبارات دیگر سازمان های مسئول مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین نظارت مردمی بیشتر شده و نظام پایش اراضی هر سه ماه یک بار انجام می شود.
انتهای خبر/پ
×