معاون وزیرکشور :

از تخلفات زمین خواری نخواهیم گذشت

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت : تحت هیچ شرایطی از تخلفاتی که منجر به زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی باشد ، نخواهیم گذشت و حتما جلوی این کار را با کمک فرمانداران خواهیم گرفت .

از-تخلفات-زمین-خواری-نخواهیم-گذشت
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت : تحت هیچ شرایطی از تخلفاتی که منجر به زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی باشد ، نخواهیم گذشت و حتما جلوی این کار را با کمک فرمانداران خواهیم گرفت .هوشنگ خندان دل با اشاره به برنامه ریزی و جهت گیری در بودجه سال آینده ، گفت : باید چارچوب های عملیاتی تر و اجرایی تر را برای کشور در بحث بودجه و برنامه ششم توسعه مدنظر قرار بدهیم .وی با تأکید بر لزوم جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در پروژه ها ، افزود : بودجه دولت برای استان ها ازجمله کرمان عددی نیست درحالی که اعتبارات بخش های غیردولتی بیش از این است و باید این اعتبارات محقق و عملیاتی شود .خندان دل با ابراز امیدواری از اینکه در استان ها با تقویت برنامه ریزی و سازوکارهای تشخیص پروژه و تخصیص منابع بتوانیم بخش بزرگی از محدودیت منابع را جبران کنیم ، گفت : در حوزه شهرداری ها نیز باید به همین ترتیب عمل کرد و در تخصیص اعتبارات توجه داشت که منابع بر اساس اولویت های زمان بندی و موضوعی اختصاص یابد .معاون امور عمرانی وزارت کشور ادامه داد : تلاش کردیم با فعال سازی کمیته های انطباق در فرمانداری ها شرایطی به وجود آوریم که دقت مسئولان در هزینه کرد اعتبارات بر تأمین منافع مردم متمرکز شود و نتیجه آن همراهی و ایجاد برآیند واحد برای تلاش در حوزه های مختلف خواهد بود .وی افزود : باید امید مردم همواره رو به افزایش باشد که این امید با خوب و مفید کار کردن افزایش می یابد و با افزایش نرخ مشارکت مردم این را ثابت خواهیم کرد .خندان دل با اشاره به سیل مهاجرت از روستا ها و شهرهای متوسط به شهر ها بزرگ ، گفت : هرچند ریشه این پدیده در اقتصاد ناسالم و فقدان جذابیت های محیطی است اما برای جلوگیری و کند کردن این روند سعی کرده ایم بودجه ای برای تقویت عملکرد شهرداری و دهیاری ها اختصاص دهیم .وی مبارزه با زمین خواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی را از اولویت های وزارت کشور و دولت یازدهم عنوان کرد و خطاب به فرمانداران تأکید کرد که این امر را در شهرستان ها مدنظر قرار داده و با تخلفات قاطعانه برخورد کنند .خندان دل افزود : تحت هیچ شرایطی از تخلفاتی که منجر به زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی باشد ، نخواهیم گذشت و حتما جلوی این کار را با کمک فرمانداران خواهیم گرفت و در مدت کوتاهی دستاوردهای بسیار قابل توجهی داشته ایم .معاون وزیر کشور گفت : منابع استانی در چارچوب نظام برنامه ریزی توزیع می شود و باید فرمانداران دقت داشته باشند که از تخصیص منابع بیش ازحد به پروژه ها جلوگیری شود .وی افزود : معضل نیروی انسانی در شهرداری ها بسیار قابل توجه است و در برخی شهرداری ها سه تا پنج برابر نیاز ، نیروی انباشته شده داریم و منابع که باید به مصرف عمران و آبادانی شهر و رفع نیازهای مردم برسد ، صرف هزینه های جاری می شود . باید جلوی این کار را گرفته و این مسیر اصلاح شود .خندان دل خاطرنشان کرد : باید سمت وسوی اعتبارات در شهرداری ها برای عمران و آبادانی شهر باشد.
انتهای خبر/پ
×