بازدید امروز تا این لحظه 3081 بار

ابلاغیه جدید آخوندی درباره نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی، حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان را جایز ندانست.

ابلاغیه-جدید-آخوندی-درباره-نظام-مهندسی
وزیر راه و شهرسازی، حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان را جایز ندانست. به گزارش پیام ساختمان، عباس آخوندی نظریه ای جدید به سازمان های نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام کاردانی در خصوص اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه که در تاریخ 1 شهریور 94 با عنوان موضوع ماده 123 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 93/4 ارسال شده، آمده است: «با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت هم زمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان ها، جایز نیست.»
انتهای خبر/پ
×