عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد:

زمین خواری های میلیاردی در گردنه حیران

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری و ساخت وساز غیرمجاز میلیاردی در «گردنه حیران» و تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد خبر داد.

زمین-خواری-های-میلیاردی-در-گردنه-حیران
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری و ساخت وساز غیرمجاز میلیاردی در «گردنه حیران» و تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد خبر داد. عزت الله یوسفیان ملا با اعلام این خبر گفت: برخی از مقامات محلی نسبت به این زمین خواری ها و تصرف اراضی ملی انتقاد داشته و طی نامه ای به مقامات ارشد کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند. وی افزود: تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفته بودند که این گزارش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شده است. نماینده مردم آمل اضافه کرد: قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم گیری شود. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز تأسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین خواری ها در کشور گفت: در پرونده پیش روی ستاد، نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است. یوسفیان ملا با ابراز تأسف نسبت به اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می کنند، اظهار داشت: در دوره هایی نگاه ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می روند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد که در جلسه بعدی ستاد این پرونده مطرح شده و ستاد تمام تلاش خود را برای بازگرداندن اراضی ملی به مردم به کار خواهد گرفت.
انتهای خبر/پ
×