گزارش پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری

20 متر ساختمانم آب رفت

سراغ سازمان ثبت رفتیم و ماجرا را جویا شدیم. مأمور ثبت با ارتباطی که با سازمان نظام مهندسی داشت اذعان کرد که ساختمان همان 190 متر است و خبری از 20 متر نیست.

20-متر-ساختمانم-آب-رفت
گروه ساخت وساز: واقعیت این است که درهرصورت عملکرد شهرداری ها تأثیرات زیادی بر همه ابعاد زندگی ما خواهد داشت؛ به گونه ای که در کشور های توسعه یافته انتخابات شهرداری ها حتی مهم تر از انتخابات ریاست جمهوری است زیرا این نهاد بیشترین ارتباط را باکیفیت زندگی شهروندان دارد؛ اما در کشور ما اصولاً حساسیت چندانی روی این موضوع وجود ندارد چراکه به گفته یکی از کارشناسان اغلب «شهر را متعلق به خودمان نمی دانیم و درنتیجه تعلق خاطری به آن نداریم». در ادامه تهیه سلسله گزارش های پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفته ایم. موارد طرح شده در این گزارش نشان می دهد که شهرداری ها تا چه اندازه روی کیفیت زندگی می توانند اثربخش باشند. کاش شخص مرموز مهندس ناظرم بود نخستین ارباب رجوعی که با خبرنگار ما گفتگو کرد، به شدت از عملکرد شهرداری ناراضی بود:« سه ماه پیش پرونده تخلفم به کمیسیون ماده 100 شهرداری رفت و جریمه 50 میلیون تومانی را برای بنده در نظر گرفتند. با پرداخت این پول ماجرا را تمام کردیم اما دو روز پیش مجدد از شهرداری نامه ای به بنده ارسال شده که به کمیسیون ماده 100 مراجعه کنید. وی ادامه داد: بعد از مراجعه بنده مجدداً عنوان کردند چون در همان زمان که شهرداری مشغول بررسی تخلفات بوده مرتکب تخلف شده اید، بخشی از جریمه شما محاسبه نشده است . این ارباب رجوع اظهار داشت: در اینکه بنده تخلف کرده ام شکی نیست اما واقعاً برایم جای سؤال است که چه کسی لحظه به لحظه ساخت وسازهای من را زیر نظر دارد چون حتی مهندس ناظر من هرچند ماه یک بار به پروژه سر می زند. ای کاش همان شخص مرموز مهندس ناظر ساختمانم بود. 20 متر ساختمان آب رفت علیرضا ارباب رجوع دیگری بود که به خبرنگار ما گفت: چند ماه پیش ساختمان نوسازی را خریدم. در سند ساختمان قیدشده که متراژ ساختمان 210 متر است اما با بررسی های شخص بنده و یکی از اقوام که به کار نقشه برداری مسلط است، فهمیدیم که در بهترین حالت ساختمان 190 متر مساحت دارد. با احتساب مترمربعی 4 میلیون تومان، این یعنی حدود 80 میلیون از بنده بیشتر گرفته اند. وی اضافه کرد: سراغ سازمان ثبت رفتیم و ماجرا را جویا شدیم. مأمور ثبت با ارتباطی که با سازمان نظام مهندسی داشت اذعان کرد که ساختمان همان 190 متر است و خبری از 20 متر نیست. درنهایت معلوم شد که شهرداری 210 متر را در پایان کار ثبت کرده و چون مالک از این عدد بدش نیامده، در زمان گرفتن سند با رایزنی های صورت گرفته، همان 210 متر را برایش ثبت کرده اند. این وسط من بدبخت 80 میلیون تومان ضرر کرده ام. سازمان ثبت عنوان کرد که باید این کار را از ابتدا یعنی پایان کار اصلاح کنم تا سند البته با حضور مالک اول اصلاح شود. مالکی که البته نمی دانم الآن کجاست.متن کامل این گزارش در نشریه شماره 213 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
×