حوادث برق گرفتگی بیش از تصادف

شاید عجیب باشد که بدانید حوادث برق گرفتگی در ایران بیش از حوادث تصادف است و در این میان بسیاری از هموطنان ما جان خود را از دست می دهند. در 10 سال اخیر این موضوع روند رو به رشدی را در پیش گرفته است و از سال های 1383 تا 1392 شش هزار و 704 نفر در کشور به علت برق گرفتگی جان خود را از دست دادند

حوادث-برق-گرفتگی-بیش-از-تصادف
گروه تأسیسات: شاید عجیب باشد که بدانید حوادث برق گرفتگی در ایران بیش از حوادث تصادف است و در این میان بسیاری از هموطنان ما جان خود را از دست می دهند. در 10 سال اخیر این موضوع روند رو به رشدی را در پیش گرفته است و از سال های 1383 تا 1392 شش هزار و 704 نفر در کشور به علت برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که سال های 1389 و سال 1392 با 750 نفر دارای بیشترین آمار و سال 1382 با 474 نفر دارای کمترین میزان مرگ های ناشی از برق گرفتگی بودند. ازاین رو رعایت مسائل ایمنی در برق ساختمان از اهمیت برخوردار است که در این نوشتار تعدادی از این روش ها را معرفی می کنیم.اول ازهمه استانداردنزدیک به 17 سال است که از تدوین استاندارد الکترونیکی ساختمان ها می گذرد. البته این استاندارد نیز بنا بر نیازهای روز و توسعه فناوری های الکترونیکی نیاز به بازبینی دارد اما متأسفانه این استانداردها در برق کشی ساختمان کمتر مرجع قرار می گیرد و تکنسین های برق به صورت تجربی اقدام به برق کشی می کنند. این همه موجب شده است که سیم کشی های نادرست برق ساختمان موجب افزایش تعداد آتش سوزی ها و همچنین برق گرفتگی شهروندان شده است. در این میان به طورقطع برای جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ساختمان ها بسترهای فرهنگی و تخصصی باید شکل بگیرد. طرح ویژه راهبردی ایمن سازی قانونی ساختمان ها با مشارکت کلیه نهادها، متخصصان و حلقه های مرتبط در این مسیر لازم است.ارتینگبررسی های سازمان پزشکی قانونی نشان داده است اغلب حوادث برق گرفتگی ناشی از عدم اطلاع مردم نسبت به پیشگیری و همچنین اصول کلی برق است. این در حالی است که با راهکارهایی همچون ارتینگ می توان ازنظر فنی جلوی بسیاری از حوادث را گرفت. نصب سیستم ارتینگ طبق استانداردهای جهانی در ساختمانهای مسکونی اجباری است و اغلب ساختمانهای دنیا از آن استفاده میکنند. در ایران نیز به تازگی زمزمه اجباری شدن این سیستم به عنوان یکی از شروط واگذاری انشعاب برق درآمدهاست. این سیستم که با عنوان سیم سوم نیز از آن یاد میشود برای هدایت جریان اضافه یا ناخواسته استفاده میشود تا در صورت اتصال، جریان الکتریکی به بدنه دستگاه اتصال پیدا کند و اگر شخص به بدنه دست بزند دچار برق گرفتگی نشود. سیم سوم برای هدایت جریان اضافه یا ناخواسته استفاده میشود تا در صورت اتصالی، جریان الکتریکی از طریق این شبکه به سمت زمین هدایت شود نه از طریق بدن ما.فیوزهای بی دفاعفیوزها، چه اتوماتیک چه غیر اتوماتیک از برق گرفتگی جلوگیری نمی کند و جریان برق بسیار اندکی ـ در حد 100 میلی آمپر ـ در صورت عبور از بدن ما، با از کار انداختن قلب، موجب مرگ انسان می شود، درحالی که فیوزها با جریان ده ها و حتی صدها برابر این میزان هم از کار نمی افتند. به خاطر داشته باشیم فیوزها با قطع جریان برق از وقوع خرابی در سیم کشی و آتش سوزی پیشگیری می کنند و نمی توانند از برق گرفتگی و مرگ ناشی از آن جلوگیری کنند.مواظب محیط مرطوب باشیدبرق گرفتگی در محیط های مرطوب بسیار محتمل تر از محیط های خشک است. مقاومت دست خشک انسان در مقابل برق، هزاران برابر بیشتر از پوست خیس و مرطوب است و لذا خشک نگه داشتن پوست دست و مراقبت جهت اجتناب از هرگونه تماس با وسایل هادی جریان برق به پیشگیری از بروز این حوادث کمک خواهد کرد. به یاد داشته باشیم درصورتی که با برق سروکار داریم از کفش های با عایق خشک استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قسمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند.
انتهای خبر/پ
×