وزیر انگلستان در گفتگو با گاردین

ساختمان سازی در قلب برنامه های وزیر مسکن انگلستان

وزیر مسکن انگلستان در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان گاردین گفت: ساختمان سازی در قلب برنامه ما قرار دارد و برای اطمینان از روند بهبود ساختمان سازی، تمام نقاط کشور را در نظر گرفته ایم

ساختمان-سازی-در-قلب-برنامه-های-وزیر-مسکن-انگلستان
حفظ روند افزایش ساخت وساز در انگلستان وزیر مسکن انگلستان در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان گاردین گفت: ساختمان سازی در قلب برنامه ما قرار دارد و برای اطمینان از روند بهبود ساختمان سازی، تمام نقاط کشور را در نظر گرفته ایم. وی اضافه کرد: ما تمام توان خود را برای به دست آوردن دوباره صنعت ساختمان سازی کشور قرار داده ایم که قبلاً به دلیل بی توجهی تخریب شده بود.براندون لوئیس در ادامه افزود: با حفظ روند افزایش ساخت وساز مسکن و همچنین بازگرداندن کارگران به سایت ها و خانه های ساخته شده، به بیشتر مردم شانس داشتن خانه های خودشان داده می شود؛ هرچند عده ای معتقدند برای رفع بحران مسکن ، زمان بیشتری نیاز است.
انتهای خبر/پ
×