ریاست اتاق بازرگانی ایران به شهرستانی ها رسید:

جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران شد

محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی کرمان با کسب اکثریت آرا رییس اتاق بازرگانی ایران شد.

جلال-پور-رییس-اتاق-بازرگانی-ایران-شد
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی کرمان با کسب اکثریت آرا رییس اتاق بازرگانی ایران شد. هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور 424 نفر از 439 نفر واجدین شرایط برگزار و با انصراف محسن مهر علی زاده از کاندیداتوری ریاست، محسن جلال پور به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. گزارش های اولیه حاکی است، در این انتخابات میرمحمدصادقی به عنوان رئیس جلسه، عبدالوهاب سهل آبادی و فرهاد فزونی یه عنوان ناظرین و فاطمه دانشور به عنوان منشی جلسه برگزیده شدند.خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
انتهای خبر/پ
×