بافت تاریخی شیراز نیاز به جراحی ندارد

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ما مخالف توسعه در بافت تاریخی شیراز نیستیم، اما توسعه نباید منجر به جراحی این بافت شود، بافت تاریخی شیراز نیاز به جراحی ندارد.

بافت-تاریخی-شیراز-نیاز-به-جراحی-ندارد
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ما مخالف توسعه در بافت تاریخی شیراز نیستیم، اما توسعه نباید منجر به جراحی این بافت شود، بافت تاریخی شیراز نیاز به جراحی ندارد. محمدحسین طالبیان در حاشیه بازدید از بافت تاریخی شیراز و بررسی مشکلات این بافت، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ما از طرح های مطالعاتی و کارشناسی برای بهسازی و نوسازی بافت استقبال می کنیم. وی با تصریح اینکه تاکنون طرح جدیدی در رابطه با بافت تاریخی به میراث فرهنگی کشور ارائه نشده گفت: طرحی که اکنون اجرا می شود، از قبل وجود داشته و تایید سازمان را به همراه ندارد. طالبیان با تاکید بر اینکه بافت تاریخی شیراز از دیرباز با حرم مطهر به شکل یکپارچه بوده است، اجرای طرح توسعه حرم را طرحی قابل احترام دانست و تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که باید هویت تاریخی و قدیمی یک شهر حفظ شود، اگر هویت تاریخی شهری از بین برود، تفاوتی با شهر جدید نخواهد داشت. وی با بیان اینکه بی انضباطی در بافت تاریخی شیراز میراث فرهنگی را ناراحت کرده است، لزوم انضباط بخشی به آن را مورد تاکید قرار داد. وی گفت: بافت تاریخی ارزشمند است و فقط محدود به تعدادی خانه تاریخی نیست، باید یکپارچگی آن حفظ شود، چرا که این یکپارچگی است که اهمیت ویژه ای دارد و طبق قوانین، میراث فرهنگی موظف به دفاع از این یکپارچگی است. طالبیان خاطرنشان کرد: اکنون نمی دانیم در آینده چه اتفاقی در بافت تاریخی رخ می دهد از این رو هر اقدامی باید طبق یک برنامه مشخص و طرح کارشناسی شده و دارای مطالعه دقیق باشد، طرحی که معماری آن عینا مشهود باشد.
انتهای خبر/پ
×