وامی برای نگرفتن

وام گرفتن چه مشکل، باز پرداخت محال است

جدای از اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری تسهیلات مصوب اخیر شورای پول و اعتبار برای خرید و ساخت مسکن، حتی در مسیر دریافت آنها نیز مشکلات متعددی نظیر پیش شرط سپرده 40 میلیونی نزد بانک ها برای مدت حداقل یک سال وجود دارد. همین مشکلات موجب واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبارشده است.

وام-گرفتن-چه-مشکل-باز-پرداخت-محال-است
جدای از اقساط سنگین و بازپرداخت بیش از دو برابری تسهیلات مصوب اخیر شورای پول و اعتبار برای خرید و ساخت مسکن، حتی در مسیر دریافت آنها نیز مشکلات متعددی نظیر پیش شرط سپرده 40 میلیونی نزد بانک ها برای مدت حداقل یک سال وجود دارد. همین مشکلات موجب واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبارشده است.نسخه ای نه برای اقشار ضعیف جامعهعضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه در نظر گرفتن تسهیلات مسکن برای خانه دار کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، گفت: وام 80 میلیونی مسکن با پیش شرط سپرده 40 میلیونی برای اقشار متقاضی کارایی ندارد.مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه تسهیلات مسکن برای خانه دارکردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید باشد، گفت: پرداخت وام مسکن به متقاضیان با پیش شرط سپرده 40 میلیون تومانی از نواقصی است که امتیاز خانه دار شدن افراد را سلب می کند.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به ارائه برنامه جامع و عملیاتی برای خانه دار شدن افراد اقدام کند، افزود: در حال حاضر نامشخص بودن برنامه های دولت در حیطه مسکن یکی از معضلاتی است که به رکود در این آشفته بازار دامن زده است.این نماینده مجلس نهم، با تأکید بر اینکه نسخه فعلی پرداخت وام مسکن با سپرده گذاری نزد بانک ها به درد اقشار پایین جامعه نمی خورد، تصریح کرد: دولت باید بداند متقاضیان دریافت وام مسکن در کشور اقشار متوسط و ضعیفی هستند که توانایی بازپرداخت تسهیلات با سود بالا را ندارند.بنابراین دولت باید برای خانه دارکردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه طرحی منسجم و با در نظر گرفتن توان مالی آنان تدوین و اجرا کند.بائوج لاهوتی با بیان اینکه اظهارنظر در خصوص پرداخت تسهیلات 80 میلیونی وام مسکن بازار خریدوفروش و اجاره بها را برای افزایش نرخ ها داغ کرده است، گفت: دولت باید با شناسایی متقاضیان مسکن در کشور مطابق نیازهای آنان اقدام به پرداخت تسهیلات کند.این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تقاضاهای انباشته شده مسکن در سال های گذشته، افزود: در حال حاضر تقاضاهای بسیاری برای مسکن در کشور داریم که با مشخص نبودن سیاست های دولت در خانه دار کردن افراد به معضل اساسی جامعه منجر شده است.عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون بارها خواهان ارائه برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و خانه دار کردن مردم بوده است.پرداخت تسهیلات بدون پیش شرطعضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از بی توجهی دولت به تقاضاهای انباشته شده مسکن در کشور، گفت: پرداخت وام 80 میلیونی مسکن با بازپرداخت بیش از یک میلیون تومان در هر ماه و سپرده گذاری 40 میلیونی نقطه شکست این طرح با درآمدهای پایین اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.حمیدرضا پشنگ با انتقاد از نامشخص بودن سیاست های دولت در زمینه خانه دارکردن مردم،گفت: پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن به متقاضیان در حالی می تواند به رفع مشکل اقشارمتوسط و ضعیف جامعه کمک کند که لازمه پرداخت آن،سپرده گذاری 40 میلیون تومانی نزد بانک از سوی مردم نباشد.نماینده مردم خاش و میر جاوه در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید تسهیلات کافی برای خانه دار شدن مردم در نظر بگیرد، افزود: در حال حاضر شرایط در نظر گرفته شده برای ارائه وام مسکن ازجمله سپرده 40 میلیون تومانی نزد بانک ها و همچنین بازپرداخت بیش از یک میلیون تومان با توان مالی اقشار آسیب پذیر جامعه همخوانی ندارد.این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید بر اینکه دولت باید نسبت به ارائه برنامه جامعی در راستای خانه دار کردن مردم اقدام کند،گفت: پرداخت وام 80 میلیون تومانی با شرایط مذکور نه تنها کمکی به مردم نمی کند،بلکه به رشد کاذب تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ اجاره بها و خرید خانه منجر می شود.وی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن برای پاسخگویی به تقاضاهای انباشته شده مسکن، گفت: دولت باید نسبت به تأمین مسکن قشر جوان با ارائه تسهیلات کم بهره اقدام کند.پشنگ با بیان اینکه دولت تاکنون برنامه مشخصی در راستای مسکن نداشته است، تصریح کرد: لازمه تدوین برنامه جامع برای مسکن شناسایی دقیق میزان تقاضا در این زمینه است که متأسفانه هنوز سیستم اطلاعاتی کافی در این خصوص در کشور نداریم.وی با اشاره به حداقل حقوق مصوب سال جاری، گفت: زمانی که حداقل حقوق کارگران 709 هزار تومان در نظرگرفته می شود،نمی توان به موفق بودن آینده پرداخت وام مسکن با شرایط مذکور و بازپرداخت بیش از یک میلیون تومان امیدوار بود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون بارها با تشکیل جلسات مستمر با مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواهان ارائه برنامه جامع دولت در راستای مسکن بوده اما متأسفانه هنوز هیچ برنامه مشخصی دریافت نشده است.شرایطی همخوان با جیب اقشار مرفه!عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت شفاف سازی ساختار اعطای تسهیلات مسکن، گفت: دولت در حیطه ساماندهی بازار مسکن و همچنین خانه دار کردن مردم با اعطای تسهیلات دچار اشتباه در شناسایی اقشار هدف شده است.عبدالکریم حسین زاده با تأکید بر ضرورت شفاف سازی ساختار اعطای تسهیلات مسکن، گفت: در حال حاضر با نامشخص بودن برنامه دولت در حیطه مسکن، نابه سامانی بسیاری را در این حوزه شاهد هستیم.نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن در کشور بیشتر اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزود: دولت باید با سهل گیری در پرداخت تسهیلات مسکن به افراد، زمینه ساماندهی بازار آشفته مسکن را نیز فراهم کند.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر الگوگیری از تجارب موفق کشورهای مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، تصریح کرد: دولت باید با بهره گیری از نقاط قوت و همچنین تجربیات مثبت کشورهای مختلف در این حوزه به خانه دار شدن مردم و کاهش رکود در این حوزه کمک کند.وی با اشاره به رکود بازار مسکن و همچنین اوج گیری قیمت ها در این حوزه درنتیجه ضعف نظارت ها، گفت: در حال حاضر بازار مسکن در کشور ما بیش از هر چیزی در سایه ضعف نظارت ها دچار چالش های بسیار است.حسین زاده با یادآوری تشکیل جلسات مستمر در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار مسکن، افزود: ارائه برنامه مشخص برای آینده بازار مسکن وعده وزیر راه و شهرسازی برای بهبود شرایط این حوزه بوده است.وی ادامه داد: بهترین راهکار در حوزه ساماندهی بازار مسکن توانمندسازی مردم با اعطای تسهیلات کارآمد به آنان برای خرید خانه است.حسین زاده با اشاره به اظهارات اخیر دولت در زمینه اعطای وام مسکن 80 میلیون تومانی با سپرده گذاری 40 میلیونی نزد بانک، تصریح کرد: اعطای این نوع تسهیلات هیچ دردی از اقشار ضعیف جامعه که توان مالی کمی دارند، درمان نمی کند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با در نظر گرفتن رویکردها و شرایطی کارآمد از حیث عمل به تعهدات به بهبود بازار مسکن کمک کند، گفت: در نظر گرفتن رویکردی که مناسب وضعیت مالی مردم باشد لازمه خروج بازار مسکن از رکود است.
انتهای خبر/پ
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×