بازدید امروز تا این لحظه 7688 بار
شورای پول و اعتبار تصویب کرد:

اختصاص 80 میلیون تومان وام برای خانه اولی ها

با تصویب شورای پول و اعتبار 800 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها اختصاص می یابد که بر اساس آن وام مسکن خانه اولی ها در تهران 80 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 60 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان خواهد بود.

اختصاص-80-میلیون-تومان-وام-برای-خانه-اولی-ها
با تصویب شورای پول و اعتبار 800 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها اختصاص می یابد که بر اساس آن وام مسکن خانه اولی ها در تهران 80 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 60 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان خواهد بود. به گزارش پیام ساختمان به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن و به منظور تحقق سیاست های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 1394/2/29 موارد ذیل را تصویب نمود: 1- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می شود. 1-1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین می شود. 1-2- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب 14 درصد تعیین می شود. 1-3- بانک مسکن در پذیرش سپرده گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می باشد. 1-4- دوره باز پرداخت تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم حداکثر 12 سال می باشد. تبصره 1: دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید. 2- شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها (لغو ماده 12 مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه 1390) موافقت نمود امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف های ذیل فراهم شود: شهر تهران 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تبصره: نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک ها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.
انتهای خبر/پ
×