معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ساخت مسکن از دم اجاره ای

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن اجتماعی «از دم اجاره ای» برای دهک یک جامعه اجرا می شود، گفت: تأمین مسکن برای دهک یک جامعه یک کار مهندسی نبوده و یک کار علوم اجتماعی است.

ساخت-مسکن-از-دم-اجاره-ای
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن اجتماعی «از دم اجاره ای» برای دهک یک جامعه اجرا می شود، گفت: تأمین مسکن برای دهک یک جامعه یک کار مهندسی نبوده و یک کار علوم اجتماعی است. حامد مظاهریان اظهار کرد: در مسکن اجتماعی 7 تا 9 برنامه داریم، یکی از برنامه ها پرداخت کمک هزینه اجاره برای دهک یک است، یعنی کسی که سرپرست خانوار بوده یا فرزند معلول دارد. وی با ابراز اینکه اصولاً افرادی که در دهک یک قرار دارند توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند، بیان کرد: این قبیل افراد در حاشیه شهر زندگی می کنند و بهترین راه این است که برای مدتی بار اجاره را از دوش اینها برداریم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه دخالت برای این دهک نرم افزاری است تا سخت افزاری، ادامه داد: این یک کار مهندسی نیست و یک کار علوم اجتماعی است و به همین دلیل ما به سمت وزارت رفاه رفتیم. مظاهریان افزود: برای گروه بالاتر مانند دهک 4 مسکن حمایتی اجرا می شود و ممکن است به اینها زمین داده شود تا خودشان مسکن را بسازند.
انتهای خبر/پ
×