نرخ سود بانکی کاهش یافت

اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش دادند.

نرخ-سود-بانکی-کاهش-یافت
جلسه دیروز (8/2/94) شورای پول و اعتبار که از ساعت 16:30 به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم ترین آنها سود بانکی بود. براین اساس نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام های مبادله ای از 22 به 21 درصد تصویب شد. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک ها نیم درصد کاهش دهند. موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می یابد. در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ ها را به صورت متعادل تری به اجرا درآورد. همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.
انتهای خبر/پ
×