با تصویب نمایندگان خانه ملت

سازمان ثبت مکلف به ثبت تغییرات نقل و انتقال زمین شد

نمایندگان خانه ملت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به ثبت هرگونه تغییرات در زمینه نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی کردند

سازمان-ثبت-مکلف-به-ثبت-تغییرات-نقل-و-انتقال-زمین-شد
سازمان ثبت مکلف به ثبت تغییرات نقل و انتقال زمین شد نمایندگان خانه ملت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به ثبت هرگونه تغییرات در زمینه نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی کردند به گزارش پیام ساختمان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند. در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید./
انتهای خبر/پ
×