معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در ستاد خبری پیام ساختمان تاکید کرد

نمایشگاه باید به سمت ساخت و ساز با کیفیت و ایمن پیش رود رضایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاونت اجرایی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در روز پایانی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور در غرفه پیام ساختمان، نشستی با مسئولین پیام ساختمان داشت. وی با انتقاد از زمان، ساعت و ترافیک شدید این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه می توانست در مکان و زمان بهتری برگزار شود تا بازدیدکنندگان بیشتر و تخصصی تری داشته باشد، سپس با اشاره به گفته های پاک بین در مورد دو مرحله ای شدن نمایشگاه گفت: به نظر نمی رسد این پیشنهاد پیشنهاد مناسبی باشد به دلیل اینکه تعداد بازدیدکنندگان مطمئنا کاهش فاحشی خواهد داشت. و به عنوان راهکار این معضل به منطقه ای برگزار شدن نمایشگاه اشاره کرد و در این مورد گفت: اگر این نمایشگاه منطقه ای به تفکیک تخصصی محصولات باشد امتیاز نمایشگاه بالاتر می رود.

معاون-وزیر-راه-و-شهرسازی-با-حضور-در-ستاد-خبری-پیام-ساختمان-تاکید-کرد
نمایشگاه باید به سمت ساخت و ساز با کیفیت و ایمن پیش رود رضایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاونت اجرایی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در روز پایانی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با حضور در غرفه پیام ساختمان، نشستی با مسئولین پیام ساختمان داشت. وی با انتقاد از زمان، ساعت و ترافیک شدید این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه می توانست در مکان و زمان بهتری برگزار شود تا بازدیدکنندگان بیشتر و تخصصی تری داشته باشد، سپس با اشاره به گفته های پاک بین در مورد دو مرحله ای شدن نمایشگاه گفت: به نظر نمی رسد این پیشنهاد پیشنهاد مناسبی باشد به دلیل اینکه تعداد بازدیدکنندگان مطمئنا کاهش فاحشی خواهد داشت. و به عنوان راهکار این معضل به منطقه ای برگزار شدن نمایشگاه اشاره کرد و در این مورد گفت: اگر این نمایشگاه منطقه ای به تفکیک تخصصی محصولات باشد امتیاز نمایشگاه بالاتر می رود. معاونت اجرایی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در مورد سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت: هر ساله در این نمایشگاه کیفیت و ارتقای فناوری محصولات ساختمانی به نمایش گذاشته می شود، اما آیا در حقیقت این موضوع که هر ساله به کیفیت نمایشگاه افزوده می شود، واقعیت دارد؟! متاسفانه در کشور ما از حدود 40 حوادث غیرمترقبه جهان 30 نوع آن اتفاق می افتد. بدین منظور باید برای ارتقای ساخت و ساز تلاش شود. معاون وزیر شهرسازی در این مورد به دو نکته اشاره کرد، و اولین نکته را رعایت اخلاق حرفه ای در هر صنف دانست، نکته دوم را محقق کردن ساخت و ساز به بخش خصوصی متذکر شد. وی در ادامه افزود: بزرگترین مشکل صنعت کشور ما متاسفانه نبود فرهنگ سازی است. تولیدکنندگان ما اگر فرهنگ و اخلاق حرفه ای داشته باشند راضی نمی شوند تا جان مردم به دست یک عده کم سواد و ناتوان بیفتد. وی در نهایت به این نکته تاکید کرد که نمایشگاه باید به سمت ساخت و ساز با کیفیت و ایمن پیش رود و این موضوع در جامعه ساختمانی نهادینه شود.
انتهای خبر/پ
×