گزارش پیام ساختمان از پروژه های ساختمانی سطح شهر

ما را به شکل پول می بیند

هراندازه ساخت وساز کم می شود، سماجت شهرداریها برای گرفتن پول بیشتر می شود. مسئولان شهرداری ما سازندگان را به شکل پول می بینند.

ما-را-به-شکل-پول-می-بیند
گروه ساخت وساز : در کوچه پس کوچه های شهر پر دود و ترافیک پرسه می زنم تا سوژه این شماره گزارش پروژه های ساختمانی نشریه را پیدا کنم اما ناگهان باران شروع به باریدن می کند . خودم را کنار دیوار می کشم تا زیاد خیس باران دود آلوده نشوم که جمله «آقا بشیر ! روی سیمان ها پلاستیک بکش" توجه ام را جلب می کند . توقف و تمرکز که می کنم جمله "مثل اینکه زمین و زمان با ما سر جنگ دارد و قرار نیست نان بخوریم» را به وضوح می شنوم . علیرغم ناراحتی همکار بشیر، من از اینکه سوژه خود را یافته ام خوشحال می شوم . با خودم می گویم حالا که کارگران می خواهند دست از کار بکشند ، بهترین زمان برای تهیه گزارش است . آقا بشیر نوجوان افغانی را که چین های صورتش غم نان و دوری از خانواده را فریاد می زد ملاقات می کنم . دستش را که به رسم مصافحه در دستم می گیرم سختی آجر را لمس می کنم . اما دغدغه او پوست زبر و آجرین دستش نبود . این را زمانی فهمیدم که من گفتم : آقا بشیر باران به دادت رسید و حالا برو با خیال راحت استراحت کن تا باران بند بیاد و او گفت : «این باران نان ما را آجر می کند.» حرف کارگر به جایی نمی رسد کارگر افغان می ترسد زیاد حرف بزند که بعدا برایش گران تمام شود . به همین خاطر پیش استادکار رفتم . او آه سوزناکی کشید و درحالی که به آسمان نگاه می کرد ، گفت : سه ماه پیش از داربست افتادم و تازه یک هفته است می توانم کار کنم . اما باران امروز ناامیدم کرد . البته ساخت وساز کم شده و حالا هم که باران می آید باید گفت «گل بود به سبزه نیز آراسته شد .» از او در مورد وضعیت حقوق و مشکلات کارگران و استادکاران پرسیدم . پوزخندی زد و گفت : خودتان بهتر می دانید حرف کارگر به جایی نمی رسد و فقط برایم دردسر می شود . چند دقیقه دیگر پیمانکار می آید و شما می توانید با او مصاحبه کنید . ما را به شکل پول می بینند چنددقیقه ای منتظر ماندم تا اینکه پیمانکار ساختمان آمد . سر صحبت را با او باز کردم و از مشکلاتی که دارد ، پرسیدم . دلش خیلی پر بود : « اغلب مشکل اصلی ما سازنده ها ، با شهرداری است . از زمین و آسمان پول می گیرند . در شرایطی که ساخت وساز در رکود است و بسیاری از صنایع در حال ورشکستگی هستند ، شهرداری کماکان روال سابق خودش را در گرفتن عوارض ادامه می دهد . وی افزود : بنده اگر در حال حاضر بخواهم ساختمانم را بفروشم قطعا باید با قیمت پایین تری معامله کنم اما هراندازه ساخت وساز کم می شود ، سماجت شهرداری ها برای گرفتن پول بیشتر می شود . مسئولان شهرداری ما سازندگان را به شکل پول می بینند . باور کنید همین حالا اگر شهرداری تا حدودی در عوارض صدور پروانه و جرایم تخفیف بدهد ، ساخت وساز رشد می کند . البته نهاد های مرتبط دیگر هم مانند سازمان نظام مهندسی ، آب و فاضلاب ، برق ، ثبت اسناد و املاک همچنین وضعیتی دارند اما به گرد پای شهرداری نمی رسند . پیمانکار با بیان اینکه ساخت وساز بیشتر به نفع شهرداری است ، گفت: در این اوضاع بد اقتصادی تنها سازمانی که هیچ وقت از بی پولی شکوه نمی کند ، شهرداری است چون راه های زیاد و البته میان بری برای درآمدزایی دارد . انگار منتظر جواب من بود . من هم اشاره کردم که نباید جواب شما را من بدهم اما به هرحال این پول ها طبق بخشنامه ها و قوانین گرفته می شود . هنوز حرفم تمام نشده بود که دودستی به سرش زد و پاسخ داد : من نمی دانم چرا این قوانین مصوب و دستورالعمل ها فقط زمانی اجرا می شود که از ما پول می خواهند ؟ این همه قانون های تپل ( نان و آب دار ) برای سازندگان داریم که اگر اجرا شود وضعیتمان دگرگون می شود . مثلا همین مهندس ناظری که پول می گیرد و کار نمی کند یا خدماتی که بانک ها باید به سازندگان ارائه کنند و نمی کنند از این جمله اند . وقتی هم که می گوییم اینها قانونی نیست عنوان می کنند شرایط اقتصادی کشور مانع انجام خدمات می شود . از آن طرف که می گوییم لطفا کمتر از ما پول بگیرید یا حداقل پول را قسط بندی کنید صراحتا عنوان می کنند دست ما نیست . قانون گفته ! مگر قانون ، یک بام و دو هواست . متن کامل این گزارش در نشریه شماره 202 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
×